8 Aralık 2010 Çarşamba

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi

Yaşadığımız yüzyılda, rekabetçi iş dünyasında fark yaratmanın yolu ürettiğiniz ürünler, geliştirdiğiniz hizmetler, kullandığınız teknoloji ve benzeri bileşenlerin yanında insan kaynaklarınızın geliştirilmesine yaptığınız yatırımlardan geçmektedir. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlara bakıldığında eğitim ile ilgili başlıkların, gün geçtikçe firmaların bütçelerinde daha geniş ve önemli bir yer kaplamaya başladığı görülmektedir.

Eğitim söz konusu olduğunda, eğitim planlaması, eğitimlerden beklenen hedeflere ulaşılabilmesi  ve bu yolda insan, para ve diğer kaynakların en uygun şekilde kullanılabilmesi için çok büyük önem arz eden bir süreç haline gelmektedir.

Eğitim planlamasının amacı, mevcut durumu analiz etmek ve geleceği tasarlamak şeklinde özetlenebilir. Bu durumda, Eğitim İhtiyaç Analizi, planlama sürecinin ilk ve temel adımıdır.

Eğitimlerin bugünün iş dünyasında değerini kaybetmesinin en önemli sebebi yapılan yanlış ihtiyaç analizleridir. İhtiyaç yanlış tanımlanınca eğitimler sosyal bir atmosfer değişikliğinin ötesine geçememektedir.  

Bir Eğitim İhtiyaç Analizinin, şu iki temel soruya cevap vermesi beklenmektedir:

 • Organizasyon içinde bulunan çalışanlarınızın hem bilgi  hem de beceri anlamında mevcut durumları ile sorumlu oldukları işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriler arasındaki farklar ve eksiklikler nelerdir?
 • Organizasyon içinde bulunan çalışanlarınızın hem bilgi hem de beceri anlamında mevcut durumları ile şirketin hedefleri doğrultusunda gelecekte gerçekleştirmeleri beklenen çalışmaların ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriler arasındaki farklar ve eksiklikler nelerdir?

 Bu iki temel sorudan da açıkça görüleceği gibi, Eğitim İhtiyaç Analizinin öncelikli hedefi, firmanın karşı karşıya kaldığı ihtiyaçları ve sorunları ortaya çıkarmaktır. Bunu başarmanın yolu ise öncelikle firmanın, kabul görmüş, açık ve anlaşılır iş hedeflerinin bulunuyor olmasıdır. Hedefler, firmanın ne yapmak istediği; üst yönetim tarafından açık bir şekilde ortaya konulduğu gibi aynı şekilde organizasyon içindeki tüm çalışanlarca da anlaşılmış olmalıdır.

Eğitim ihtiyaç analizinin en önemli işlevi, bir vaadinin olmasıdır. “Eğitimle şunu gerçekleştirerek iş uygulama tarzınızda şöyle bir değişik öngörüyoruz” şeklinde açık ve ayrıntılı bir tanım eğitim öncesinde ortaya konmalıdır.

Bu nedenle, eğitim ihtiyaç analizine, öncelikle iş ihtiyaçlarını anlama noktasından başlamak, eğitimlerden elde edilecek sonuçların daha tatminkar olmasını, kuruma ve bireylere daha fazla değer katmasını beraberinde getirecektir. Bu doğrultuda, bir eğitim ihtiyaç analizi sürecinin temel olarak aşağıdaki adımları içermesi gerekmektedir.

 • Bilgi Derleme (Şirket İçi ve Şirket Dışı)
 • İş İhtiyaçlarını Belirleme (Yeni fırsat, soruna çözüm, stratejiye destek)
 • Eğitim Hedefini Tanımlama
 • İhtiyaç Duyulan Bilgi ve Beceriler ve Mevcut Durum İle İlgili Bilgi Toplama
 • Verileri Analiz Etme (Mevcut durum ile beklentiler arasındaki farklar nelerdir?)
 • Veri Analiz Sonuçlarının Paylaşılması (Eğitim ve Eğitim-dışı öneriler)
 • Eğitim Hazırlığı ve Tasarım

Daha önce de belirttiğimiz gibi, eğitim projelerinin tasarlanıp uygulanmasında, ihtiyaç analizi ilk adımdır. Ancak, bu ilk adım öylesine önemlidir ki tüm sürecin etkinliğinin güvencesi de bu adımın doğru bir şekilde uygulanmasında yatmaktadır. Bu nedenle, eğitim planlaması sürecinde, işin özünden uzaklaşan ve daha fazla tekniklere odaklanan yaklaşımlar yerine bütünsel bir yaklaşımı temel almak, başarıya giden yolda gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Burada bahsettiğimiz bütünsel yaklaşım, eğitim ihtiyaç analizinin, eğitim sonuçlarını değerlendirme çalışmalarından ayrı düşünülemeyeceği temeline dayanmaktadır.

Aşağıda şekilde, Eğitim İhtiyaç Analizi Aşamaları ile Eğitim Değerlendirme Düzeyleri arasındaki bağlantı oldukça açık bir şekilde özetlenmektedir.

 

Şekilde de açıkça görülebileceği üzere iş ihtiyaçlarının analizi gibi tepe bir noktadan başlayan ve bireylerin kişisel ihtiyaçlarına kadar inen bir analizde ortaya çıkan veriler eğitimle ilgili ise bu ihtiyaçların karşılanması için bir program doğrultusunda eğitim önerilerinin getirilmesi gerekmektedir. Bu eğitimlerin planlanmasında, ihtiyaç analizi sonrasında ortaya çıkan bulgulara ek olarak,  firma önceliklerinin, kaynakların ve bireylerin kariyer yollarının da dikkate alınması gerekir. İhtiyaç analizinden çıkan sonuçlar eğitim bağlantılı değilse eğitim dışı çözüm yollarına gidilmelidir.

Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılmasında kullanılan yöntemler de ayrı bir ana başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemler, ayrılan kaynaklara, zamana ve bütçeye bağlı olarak firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Birden fazla yöntemin bir arada kullanılması, daha fazla bilgi toplama ve çalışmadan çıkacak sonuçların doğrulanması anlamında uygun görülmekle beraber, yöntemlerin uygulanmasında, çalışma kapsamına giren grupların niteliği ve niceliği ile analiz çalışmalarında görev alacak insan kaynağının durumu da hassasiyetle dikkate alınmalıdır. Birebir görüşmeler, Anketler, Grup Toplantıları ve Şirket İçi Performans Değerlendirme Sisteminin Sonuçları, ihtiyaç analizinde kullanılabilecek yöntemlerdir.

Sonuç olarak, Eğitim Planlaması sürecine doğru bir ihtiyaç analizi çalışması ile başlamak, uzun vadede eğitimlerden maksimum fayda sağlanmasında fark yaratan etken olacaktır.

Bizler de Doğa Innovatory olarak, eğitim danışmanlığı hizmetlerimizde önerilerimizin sağlam bir ihtiyaç analizi temeline oturmasına özellikle önem vermekteyiz. Bu doğrultuda firmaların kendi içlerinde yapacakları ihtiyaç analizleri yanında, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak eğitim planlama sürecinin bu ilk ve en önemli aşamasından itibaren firmalarla etkileşimli çalışmayı tercih etmekteyiz. Böylece, doğru yerlere yapılan eğitim yatırımları sayesinde eğitimlerin iş hedeflerine yansıyan olumlu sonuçlarının uzun dönemde kalıcı ve sağlıklı işbirliklerini beraberinde getireceğine inancımız tamdır. 

Aşağıda Doğa Innovatory olarak, telefonla gelen bir eğitim talebinin devamında ihtiyaçların doğru olarak analiz edilebilmesine ilişkin izlediğimiz yol, örnek olarak verilmektedir. Tüm bu çalışmalar ücretsiz olarak, Doğa Innovatory’nin kendi ARGE ekibiyle, eğitim başlamadan tamamlanır ve firmaya detayları ile sunulur.

 • Kurum hakkında ön araştırma yapılır
 • Kurumdan randevu alınıp ihtiyaçların nasıl tanımladığını öğrenilir.
 • Firma yöneticileri ve katılımcıları için ayrıntılı inceleme çalışması yapılır
 • Anketler doldurtulur
 • Bu doğrultuda belirtilen ihtiyaçla gerçek ihtiyacın aynı olup olmadığı tespit edilir
 • İhtiyacın nasıl giderilebileceği ile ilgili bir değişim modeli çizilir
 • Zamanlama ve yöntem ayrıntıları şekillendirilir
 • Çalışma sonuçları firmaya sunulur

 

Hiç yorum yok: