13 Aralık 2010 Pazartesi

Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 

A- Yabancıdan İstenilen Belgeler

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

  Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha)

  Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,

  Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti,

  Türkiye'den yapılacak başvurular için, geçerli en az altı ay süreli İkamet Tezkeresi,

  Özgeçmiş

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için: İş mukavelesi, Döviz gelirlerine ait belgeler, Bonservisler, Diploma

Mesleği mühendis, mimar vb. olan yabancıların mesleki hizmetler kapsamındaki çalışma izin taleplerinde yukarıdaki belgelere ek olarak Yönetmelikte belirtilen diğer belgelerin de ibrazı zorunludur.

B- Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan İstenilen Belgeler

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

  Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,

  Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

  Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,

  Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm Bakanlığından alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,

  Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme

Hiç yorum yok: