5 Kasım 2010 Cuma

SGK nın istirahat alan işçilerin işverenlerine ceza kesmesi yasal değildir

 

SGK nın istirahat alan işçilerin işverenlerine ceza kesmesi yasal değildir

Sosyal Güvenlik Kurumu yine hastalığını depreştirdi ve Bütçe rakamlarını belirlenen rakamdan daha fazla aşmamak adına şimdi de işçilerin istirahatlerine yasadışı uygulama başlattığı gibi bir de kanunsuz suç ve ceza uygulayacağını ilan etti. Normal şartlarda suç ve ceza kanunlarda tanımlanır ve kanuni olarak uygulanır. SGK yayımladığı tebliğ ile hem istirahat alan sigortalıların işverenlerine kanunsuz uygulama getirdi hem de ceza…

 

Sayın Ziya Perver, SGK’nın yeni bir çalışma ile istirahatli işçinin çalışmazlık belgesini göndermeyen ve  geç gönderen işveren hakkında cezai bir işlem başlattı. Bu karar ne kadar doğrudur? Hukuki midir? İşveren her halukarda çalışmazlık belgesini zaten düzenliyor.

Çünkü işgöremezliğin ödenmesi için işlem yapılıyor ve çalışmazlık belgesi de aynı anda yapılıyor. Ayrıca SSK’ya bunu eksik gün bildirimi ile de bildiriyor. Her halde maksat sırf gelir tahsilatı yapmak ama bunu keyfe keder karara dayandırmak. İş ne yapsak da işverenden nasıl para koparsak mantığına gidiyor. Bu kararın kaldırılması biz uygulayıcılar açısından

önemli. Sizlerin bu konudaki beyan ve  düşünceleri oldukça önemli. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Yusuf Cerrahoğlu

 

12 Mayıs 2010 günü Resmi Gazetede yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”  de yasaya aykırı bir şekilde kanunda olmayan uygulamalar getirdiği gibi kanunda olmayan cezaları işverene vereceğini ilan etmiş durumda. Bilindiği üzere yasada yazmayan cezalar yönetmelik veya tebliğ ile düzenlenemez ama SGK bu yasaya uymayı pek sevmez.

 

***Yasadışı tebliğ ve yasadışı ceza

SGK 12 Mayıs 2010 günü Resmi Gazetede yayınlattığı, “İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” ile istirahatli sigortalılar için işverenlerin yapacağı iş ve işlemleri değiştirdi ama bir de yasadışı ceza getirdi.

 

Tebliğe göre; SSK’lı işçi çalıştıran işverenler, istirahatli sigortalıları için istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma bilgi göndermekle zorunlu tuttu.

 

Ancak, getirilen düzenleme hayatın olağan akışına aykırı,

Düzenlemeye göre; 10 günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü, takip eden 5 işgünü içinde, İşveren www.sgk.gov.tr deki işveren menüsünden, elektronik ortamda bildirmek zorundalar.

Bu gönderimi 5 gün içinde usulüne uygun yapmayan işverenlere de 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır demektedir.

 

Ancak, düzenleme sorunlar içeriyor en başta çalışanlar istirahatlerini süresi içinde işverene bildirmeyebiliyorlar. Bu SGK’yı ilgilendirme dense bile esas sorun 10 günden fazla süreli istirahatler hastaneler ve doktorlar tarafından 10’ar günlük olarak yazılmıyor. Hastalığın bitiminde geriye doğru 1 aylık veya 2 aylık veriliyor. Bu durumda işveren de 10’ar günlük olarak istirahat giremeyecektir. Bu durumda işverenler hekimler tarafından daha düzenlenmemiş raporları internet ortamında SGK’ya nasıl bildirecekler?

 

Tebliğ ile 5510 sayılı Kanun’un 102 inci maddesinin (i) bendine göre ceza yazılacak diyor. Ceza yazılacak denen (i) bendinin dayanağı 5510 sayılı Kanun’un 100 üncü maddesidir. 100 üncü madde, kayıtdışı çalışmanın kayıt altına alınabilmesi için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden bilgi-belge istenmesi ile ilgilidir. Zaten, sigortalı işçi çalıştıran ve çalıştırdığı sigortalı istirahat alan işverenlerle ilgili değildir. Bu sebeple, hem bahsettiğimiz,

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile işverenlere bildirim için süre getirilmesi ve süre içinde bildirim yapmayan işverenlere ceza uygulanması tamamen yasadışıdır.

***Genelgeyle durumu düzeltmeye çabalıyorlar

SGK çalışanları, Kanun, Yönetmelik, Tebliğe göre değil Kurum Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilecek genelge ile hareket edebilirler. İşte bu sebeple SGK şimdi konuyla ilgili genelge hazırlamaya çalışıyordu ve perşembe günü .2010-66 sayılı genelgeyle durumu hafifletti ve şimdi SGK memurlarının zaten başlarından aşkın olan işlerine yeni bir iş daha ekledi.Genelgeye göre süresince giriş yapmayan işverene, önce yazılı bir tebligat yapıp giriş yapması istenecek, tebligatı aldığından itibaren 5 gün içinde veri girişi yapmasını aksi halde ceza uygulanacağını ifade edecekler. Bir deli kuyuya taş atıyor, sonra kırk akıllıya iş çıkarıyor...

 

Ziya PERVER

29.05.2010   

 

Hiç yorum yok: