11 Kasım 2010 Perşembe

SGK iş kazası hastane masraflarını işverenden isteyebilir mi

SGK iş kazası hastane masraflarını işverenden isteyebilir mi?

Çalışanların çalıştıkları yerlerde iş kazalarına maruz kalmaları sıkça rastlanan durumlardandır. Uğradığı iş kazası sonrası hastanelere götürülen çalışanlar için hastaneler tarafından istenen masraflar SGK tarafından mı karşılanacak yoksa işverenlerce mi karşılanacak?

Bildirim süresi 3 gün
Yasa gereği bildirimin kazayı takip eden üç işi günü içerisinde yapılması gerekir. Bu süre içinde bildirim yapılmışsa hastane masraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılacağı kesin.

Süresinde bildirilmemişse...
Süresinde bildirilmeyen iş kazaları dolayısıyla yapılan hastane masraflarının, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca işverenden geri istenilip istenilmemesi hususunda uygulamada birlik yok. Bazı müdürlükler bu masrafları geri isterken, bazı müdürlükler yeni yasadaki düzenleme dolayısıyla bu masrafların istenilmeyeceğini belirtiyor.
Süresinde bildirilmeyen iş kazaları nedeniyle oluşan hastane masraflarının işverenlerden istenilmesi 506 sayılı yasa döneminden kalan bir uygulamadır.
5510 sayılı yasaya göre süresinde bildirilmeyen kaza nedeniyle yapılan masraflar da Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmalıdır.

506’daki düzenleme
5510 sayılı yasadan önce yürürlükte bulunan 506 sayılı yasanın 27. maddesinin son paragrafında “Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısıyla, bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez” hükmü bulunmaktaydı ve buna göre bildirimden önce yapılmış masrafları SSK ödemiyordu veya işverenden tahsil yoluna gitmekteydi.

5510’daki düzenleme
5510 sayılı kanunun 21. maddesinde ise “İş kazasının, 13’üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir” denilerek 3 gün içinde bildirim yapılmamasının sonucunun geçici iş göremezlik ödemesi yapılamayacağı olduğu belirtilmiştir.
İş kazası 3 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemişse, işçi bildirim tarihine kadar geçici iş göremezlik ödeneği alamayacaktır.
Hastane masrafları istenemez
Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazasını zamanında bildirmediği gerekçesiyle işverenlerden hastane masraflarını isteyemez veya işveren tarafından yapılan masrafları ödememezlik yapamaz.

 

24.10.2010   

Ahmet ŞERİF

 

Hiç yorum yok: