23 Kasım 2010 Salı

İşçi için çalışma süresi sayılan haller hangileridir

İşçi için çalışma süresi sayılan haller hangileridir?

Hangi sürelerin çalışma süresinden sayıldığı konusu okurların veya karşılaştığımız dostlarımız tarafından sorulmaktadır.
Çalışma süresinden sayılan haller bazı iş yerleri için özellik arz etmektedir.
Örneğin bir maden iş yeri çalışanı ile bir büfe çalışanının çalışma şartları ve çalışılan süreleri aynı değildir.
4857 sayılı İş Kanunun 66. maddesine göre;
a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler,
b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,
c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler,
d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,
e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler,
f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler,
Çalışma süresinden sayılmaktadır.

Serviste geçen süre
Yine kanunun aynı maddesine göre;
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmayacaktır.
Buna göre iş verenler tarafından servisle getirilip götürülen çalışanların serviste geçen süreleri işte geçen süreden sayılmayacaktır.

Yıllık izin bakımından...
Yıllık izin yönünden çalışılmış gibi değerlendirilen süreler farklılık arz etmektedir. “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller”  4857 sayılı kanunun 55. maddesinde sayılmıştır.
Örneğin, işçinin geçirdiği kaza veya tutulduğu hastalıktan dolayı işe gidemediği süreler, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler, iş kanunu gereği işçilere verilen yıllık izinler çalışılmış gibi geçen süreler olarak değerlendirilecektir.

 

Ahmet ŞERİF

10.10.2010   

 

Hiç yorum yok: