29 Kasım 2010 Pazartesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 27-28 Kasım 2010 tarihlerinde Antalya Porto Bello Hotel'de İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayı'nı topladı. Konunun uzmanı ve tarafı olanların katılımcı olarak çağrıldığı bu Çalıştay, İş Sağlığı ve Güvenliği alanının başlıca konuları hakkında yol haritası olabilecek önerileri geliştirmeyi ve bu alandaki mevzuat çalışmalarını yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede geleceği kuşatan muhayyile ve kurgu yapısı içerisinde, fikir üretimi atölye çalışmalarıyla, aşağıdaki temel başlıklar etrafında konuların detayına değil, özüne ilişkin fikir tepsisi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Şimdi kapsamı tanımlama amaçlı olarak temel konu başlıklarını ele alalım.

1-Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ve organizasyonunun değerlendirilmesi (aile hekimliği, toplum sağlığı merkezleri, işyeri hekimi bağlamında)

a)İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

b)İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının statüsü (Mesleki bağımsızlık ve ücret açısından)

c)Yapı Denetim Firmaları ve Teknik Nezaretçi vb. statülerin değerlendirilmesi

2-Mevzuat ve Uygulamalar

a)Mevzuatın oluşturulması

b)Denetimi (proaktif denetimin etkinleştirilmesi ve ölçülebilir denetim sistemlerinin geliştirilmesi)

c)Teşvikler

3-İş kazaları ve meslek hastalıkları araştırmaları ve istatistikleri

a)İstatistiklerin tahlili ve sağlıklı veri düzeyinin geliştirilmesi,

b)İSG alanında araştırma yapılmasının teşvik edilmesi,

c)Riskin yüksek olduğu çalışma alanlarında ortam faktörlerinin araştırılması

4-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliğinde "iş güvenliği kültürü" oluşumuna temel olacak eğitim yapısının kurulması ve yürütülmesi.

Burada sayıp dökme imkânımızın olmadığı birçok konunun özü hakkında çalışmanın yürütüldüğünü izlediğim bu Çalıştay, iş sağlığı ve güvenliği stratejisinin tespitinde önemli bir dönüşüm sürecidir. Çalıştay'ın bu alanda yapılan mevzuat ve uygulama çalışmalarında kaydadeğer bir km taşı olacağından kuşku duymuyorum. İş kazaları ve meslek hastalıklarının toplumsal travmaya dönüşmeden kapsamlı bir bakışla risklerinin yok edilmesi için, yaşanan olumsuzluklar hakkındaki pratik ve kapsamlı araştırmaların yapılmasının daha çok gerçekleşeceğini ummak, hayalde kalmayacak artık.. Gelişeceğini umduğumuz bu bilimsel zeminin oluşmasına üniversitelerimiz ve her kapsamda uygulama ekiplerinin katkıları, giderek yoğunlaşabilecektir.

Bu Çalıştay, gün yüzüne çıkarken fikir, girişim, organizasyon ve icra safhalarında birçok uygulamacı kişinin emeğine mazhar olmuş bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol AYDEMİR'in başkanlığında toplanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayı"nın Danışma Kurulu Başkanlığı'nı Müsteşar Yardımcısı Dr. Sıddık TOPALOĞLU yapmış ve başından sonuna İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım ÖZER ve ekibinin çalışma ve gayretleri dikkati çekmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği hakkında yapılan her çalışma, bireysel ve toplumsal yaşam kalitemizi yükseltmektedir. İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmamasını sağlayabilmek, kolay olmasa da "olmaz" da değildir. Bu sonucun elde edilmesinde çok gerekli bulduğum "iş güvenliği kültürü", her bireyimizi yakından ilgilendirmektedir. Trafik kazalarında bile bu kültürden yeterince nasipli olmamamızın önemli rolünün varlığını kabul edip savunmak, hiç de abartı değildir. Öyleyse "İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayı"nın hâsılasını toplamada gerekli olan gayretleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirip uygulamaya yansıtabilmeliyiz. ÇSGB da tasarı taslağı yeniden hazırlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı"nı sözkonusu Çalıştay çalışmalarından çıkacak olan fikirler itibariyle gözden geçirmeli ve yasalaştırmalıdır.

Tahsin Sınav

29.11.2010
Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi

Hiç yorum yok: