15 Ekim 2010 Cuma

LİDERLİK VE İŞGÜCÜ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ

 

LİDERLİK VE İŞGÜCÜ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ

M. Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi bünyesine sürdürülen seminerler;

 

1-  Yönetici Eğitim Programı

Katılımcılar: Konularında başarılı, bilgi ve becerilerini paylaşmaktan zevk alan, eğitim çalışmalarını benimseyen, çalışanlarının eğitimini üstlenecek supervisor, şef veya daha üst düzeydeki yöneticiler.

Seminerin Amacı : Katılımcıların, işletmelerinde alt düzey personeli  eğitmelerini sağlamak ve yönetim becerilerini geliştirmektir.

Katılımcı Kazanımları :

Semineri başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılar;

®      Denetim işleminin yapısını anlayacak,

®      Başkalarının gereksinimlerini anlayışla karşılayabilecek,

®      Olumlu motivasyonun yararlarını bilecek,

®      Çeşitli liderlik tiplerinin avantaj ve dezavantajlarının farkına varacak,

®      Olumlu feedback ( geri besleme ) tekniklerinin uygulamasını yapabilecek,

®      Tutarlı ve güvenli liderlik yapısına ulaşacak,

®      Her seviyedeki personel ile etkin iletişim kurabilecek,

®      Eğitim gereksinimlerini fark edebilecek,

®      İnsanların öğrenmesi ile ilgili işlemleri değerlendirebilecek,

®      Kuruluş içi eğitim programlarının avantajlarını anlayacak,

®      Kendi teknik uzmanlık alanında eğitim programları geliştirerek etkin bir şekilde uygulayabileceklerdir.

Süre :

Seminerler Eğitim Merkezimizde ve işletmelerde verilmektedir.

-Eğitim Merkezimizde;  tam günlük çalışma ile 3 hafta süreli olup, (15 işgünü) 90 saattir.

 

29 KASIM 20101 -17 ARALIK 2010

07 MART 2011 – 25 MART 2011

03 OCAK 2011 – 21 OCAK 2011

04 NİSAN 2011 – 22 NİSAN 2011

07 ŞUBAT 2011 – 25 ŞUBAT 2011

 

 

-İşletmelerde verilen eğitimler için lütfen Proje Ofisi’ne başvurun  ( 242 229 06 45/  462)

 

2- Kişisel Gelişim Seminerleri

Katılımcılar: Konaklama sektöründe çalışan tüm personel

Seminerin Amacı: Turizm Sektöründe bilgi ve beceri yeterliliği kadar uygulamadaki tutumlar da aynı ölçüde önemli olduğu inancı ile tüm çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Katılımcı Kazanımı:

Kişisel gelişimin kendine yararlarının fark ederek,

İletişim becerilerinin ve beden dilinin geliştirilmesinin önemini kavrayacak,

Kendi kendini motive edebilmenin yollarını bilecek,

Temel görgü kurallarının öneminin bilincine varacak,

Konukların beklentilerinin neler olduğunu anlayarak, beklentilerini karşılamada daha duyarlı olması gerektiğini kavrayacak.

Seminer Konuları :

·                    Çalışma Yaşamı

·                    İletişim Becerileri

·                    Beden Dili

·                    Kendi Kendini Motivasyon

·                    Günlük Yaşamda Görgü Kuralları

·                    Konuk Beklentileri

Süre

Eğitim süresi 6 gün, 12 saattir. Kişi sayısına göre gün içerisinde tekrarlanabilir.

Eğitim takvimi için lütfen Proje Ofisini arayın. ( 242 229 06 45/ 462)

Hiç yorum yok: