28 Ekim 2010 Perşembe

İşçinin Kötü Niyet Tazminatı Hakkına Dair Bilinmesi Gerekenler

İşçinin Kötü Niyet Tazminatı Hakkına Dair Bilinmesi Gerekenler

Soru: Kötü niyet tazminatı nedir? Hangi hallerde kimler alabilir? Coşkun SAKARYA

Cevap: Kötü niyet tazminatı belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle 4857 sayılı İş Kanunu veya 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışıp iş güvencesi hakkından yoksun işçilerin iş akdinin işverenlerince kötü niyetle feshinden doğan bir tazminat hakkıdır. Basın İş Kanunu gereği kötü niyet tazminatı hakkı söz konusu olmadığından, iş güvencesi şartlarını sağlamasa bile gazetecilerin iş akitlerinin feshi halinde kötü niyet tazminatı hakları da bulunmuyor. İşyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışan işyerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile en az altı ay kıdemle çalışan işçilerin iş güvencesi hakkı yani işe iade davası açma hakları bulunduğundan bunlar için kötü niyet tazminatı söz konusu olmuyor. Kötü niyet tazminatı 30 işçi ve/veya belirsiz süreli iş sözleşmesiyle en az altı ay kıdem şartlarını sağlamadığı için işe iade davası açmaya hakkı olmayan işçiler için söz konusudur. Bu tazminat, son brüt ücreti üzerinden, işçinin o işyerindeki kıdemine göre belirlenen bildirim sürelerinin üç katı tutarında olarak ve yalnızca işverenin yaptığı fesihlerde ödeniyor. Belli bir iş karşılığı yapılan bir ücret değil de tazminat niteliğinde olduğu için kötü niyet tazminatı ödemesinde gelir vergisi (GV) kesintisi yapılması gerekmiyor. İşveren işçinin iş sözleşmesini hem fesih bildirim sürelerine uymadan, hem de kötü niyetle feshetmişse hem kötü niyet tazminatı hem de ihbar tazminatı ödenmesi söz konusu oluyor ki bu durumda ihbar tazminatıyla sınırlı olmak üzere GV kesintisi yapılması gerekiyor. Kötü niyet tazminatına neden olabilecek işten çıkarma halleri olarak sendika üyeliği veya çalışma süreleri dışında ya da işverenin rızası ile çalışma saatlerinin içinde sendikacılık faaliyetlerine katılmak, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, gebelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzerleri sayılabilir.

 

Şevket Tezel

Kaynak: Sözcü Gazetesi

Hiç yorum yok: