13 Eylül 2010 Pazartesi

"Kıdem tazminatı"nı İsteme Şartları

 

 

“Kıdem Tazminatını alabilmek için gerekli yazıyı SGK’dan isteme” konusundaki şartlar, bir süredir kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Böyle bir talepte bulunabilmek için “asgari sigortalılık süresinin 15 yıl, ödenmiş asgari prim gün sayısının da 3.600 gün” mü, yoksa “asgari sigortalılık süresinin 25 yıl, ödenmiş asgari prim gün sayısının da 4.500 gün” mü olduğu tereddütlere yol açıyordu.
Bu konuya açıklık getirmek istiyoruz. Yazının hazırlanmasında emeği geçen Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki beye, çok teşekkür ediyoruz.
Kıdem Tazminatını alabilmek için gerekli yazıyı SGK’dan isteme şartı, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için 15 yıl ve 3.600 gündür
08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların ise Kıdem Tazminatını hangi şartlarda alabilecekleri aşağıda belirtilmiştir:
Mülga 506 sayılı SSK kanununun ilgili maddesi (Mülga Kanunun 506/60. maddesi) ile Yaşlılık Aylığından yararlanma esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. (Değişik : 25.08.1999 - 4447 / 6 md. Y.T. 08.09.1999 ):
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların Yaşlılık Aylığından yararlanabilmesi için;
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7.000 gün veya,
b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4.500 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şarttır.
Yukarıdaki yazılı şartlara göre 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olmuş ise, 7.000 gün primi dolduranlar ya da 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4.500 gün prim ödeyenler SGK İl Müdürlüklerine veya Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek “Kıdem Tazminatı alabilir” yazısı isteyebileceklerdir.
Bu durumda artık 08.09.1999 tarihinde ilk defa sigortalı olanlar için Kıdem Tazminatı isteme yazıları 15 yıl 3.600 günden, 25 yıl 4.500 güne çıkmıştır.
Bu durum karşısında söz konusu süreyi 15 yıl 3.600 güne indirebimek için izlenecek yol kısaca aşağıda gösterilmiştir:
1) 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan erkek sigortalılar, askerliklerini bu tarihten önce yapmış iseler askerlik borçlanması ile,
2) Doğum yapan kadın sigortalılar da 08.09.1999 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş iseler 08.09.1999 tarihden önce doğan çocukları için (iki çocuğa kadar) doğum borçlanması yapabilirler.
Erkek ve kadın sigartalılar, bu borçlanmalarla emeklilik yaş hadlerini geriye çekerken, aynı zamanda Kıdem Tazminatını alabilmek için gerekli yazıyı SGK’dan isteme şartını 15 yıl 3.600 güne indirebilirler.

 

 

Lütfi Köksal

30.08.2010

Kaynak: Türkiye Gazetesi

 

 

 

 

 

 

  www.ikyworld.com

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Araştırma Sitesi

info@ikyworl.com

 

İkyworld.com Forum üyelik sistemi

 

İkyworld Haber Grubu

http://groups.google.com.tr/group/ikyworld

Kuruluş 2008

 

Hiç yorum yok: