12 Ağustos 2010 Perşembe

Doğum borçlanmasında müjde!

Doğum borçlanmasında müjde!

Sosyal güvenlik reformuyla verilen doğum borçlanması hakkının detaylarından, ilk defa BUGÜN okurları 28.08.2008 tarihli yazımızla haberdar olmuştu. Gazetemiz, söz konusu yazımızı 'Kadınlara 4 yıl erken emeklilik' manşetiyle vermişti. Bizim manşet haberimizden sonra yüz binlerce kadın doğum borçlanması talebiyle SGK'ya müracaat etti. SGK, müracaat eden bayanların çoğunun talebini reddetti. Zira SGK'ya göre kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyordu;

•          SSK'lı olarak çalışmaya başlamışken doğum sebebiyle işten ayrılmış olmak,

•          İşten ayrıldıktan sonra 300 gün içerisinde doğum yapmış olmak,

•          Çocuğun sağ doğmuş ve yaşamış olması,

•          Doğumdan sonraki iki yılın tamamı ya da bir kısmında çalışmamış olmak (Borçlanma Tebliği ve 2008/111 sayılı Genelge).

Bu şartlardan son ikisi zaten yasada yer alırken, ilk iki şart kanun metninde değil, alt mevzuatta bulunuyordu. SGK doğal olarak, bu şartların tamamını taşımayan bayanların başvurularını reddetti. Ancak bizim görüşümüz doğrultusunda mahkemeye başvuran bir okurumuz, hukuki mücadelesini Yargıtay'a kadar taşıdı ve iki çocuğu için doğum borçlanmasına hak kazandı.

Yargıtay'dan hukuk dersi!

Bahsi geçen bayan okurumuz, 1982 yılında bir süre sigortalı olarak çalışıyor. Daha sonra işten ayrılıyor ve birisi 1987, diğeri de 1988 yıllarında olmak üzere iki doğum yapıyor. Bu iki doğum için borçlanma talebi reddedilen okurumuz önce iş mahkemesinde dava açıyor. Mahkeme, söz konusu borçlanma hakkının sadece 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki doğumlara uygulanabileceği gerekçesiyle talebi reddediyor. Okurumuz yılmıyor ve davayı Yargıtay'da temyiz ediyor. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise geçtiğimiz günlerde verdiği kararla adeta hukuk dersi veriyor. Kararın tamamını buraya koymamız mümkün değil ancak özetle yüksek mahkeme şöyle diyor;

•          'Doğuma dayalı borçlanma' sadece yasa metnine bakılarak değil, yasama faaliyetlerinde yapılan konuşmalar ve yasa gerekçesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bu anlamda yasa koyucu, kadınların doğum sebebiyle uğradığı sosyal güvenlik kaybını telafiye çalışmıştır.

•          Doğum borçlanmasından sadece 1 Ekim 2008 sonrasında doğum yapan kadınlar değil, önceki tarihlerde doğum yapmış kadınlar da faydalanabilir.

•          Doğuma dayalı borçlanma için, talep tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

•          İlgili yasa hükmüne göre sadece sigortalılar değil, tüm hak sahipleri borçlanma yapabilir. Yani vefat eden annenizden yetim aylığı almak istiyorsunuz ancak prim günü eksik ise, doğum borçlanması yaparak primlerini tamamlatabilirsiniz.

•          Davacının 3.3.1987 ve 21.3.1988 tarihlerinde gerçekleştirdiği doğumlar sebebiyle, doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla, hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarının dışında başkaca bir şart aranmaksızın borçlanma hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir.

•          İki doğum arasında çalışma bulunmasa dahi, ikinci doğum (veya diğer doğumlar) için de doğum borçlanması yapılabilir.

Yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere yüksek mahkeme, sadece kanunun lafzıyla bağlı kalmayıp, kadınların sosyal ve fiziki şartlarını gözeten, sosyal devlet ilkesiyle uyumlu ve 'pozitif ayrımcılık' prensibine uygun bir karar vermiştir. Ayrıca yine Yargıtay, doğum borçlanması için

5510 Sayılı Kanun'un 41. maddesinde belirlenen kriterlere ilave şartlar aranmasına da karşı çıkıyor.

Açık söylemek gerekirse beni en fazla sevindiren husus, BUGÜN'ün manşetine güvenerek 1,5 yıl hukuk mücadelesi vermiş okurumuzun sonunda hakkını elde etmesidir. Ayrıca tartışmalı bir konuyu bana olan güveninden dolayı manşete çeken Genel Yayın Yönetmenimiz Erhan Başyurt'a da teşekkür etmem lazım. Bu güvenleri olmasaydı, milyonlarca bayana erken emeklilik yolunu açan böyle bir karara giden yol ya açılmayacaktı ya da çok daha geç açılacaktı.

Bundan sonra ne yapmak gerekiyor?

Kazanılan bu davadan sonra, yüz binlerce bayan için yargı yoluyla borçlanma hakkı oldukça kolaylaşmış oldu. Bundan sonra üç şey olabilir;

1.         SGK, ikincil mevzuattaki düzenlemeleri Yargıtay kararına uygun hale getirerek vatandaşların doğum borçlanmalarında mahkemeye gitmelerine gerek bırakmayabilir.

2.         SGK herhangi bir düzenleme yapmaz ve bayanlar yine mahkeme yoluyla borçlanma hakkını kazanırlar (en yüksek ihtimal.)

3.         SGK, yasada bir değişiklik talep ederek, doğum borçlanması için tebliğ ve genelgede öngördüğü şartların kanun metnine girmesini sağlayabilir. Bu durumda milyonlarca bayan için doğum borçlanması hayal olur.

Bizim okurlarımıza tavsiyemiz, eğer doğum borçlanması için şimdiye kadar başvurmadılarsa bir an önce SGK'ya başvurmaları, ret cevabı almaları durumunda da mahkeme sürecini başlatmaları gerekiyor. Böylece yapılacak bir yasal değişiklik öncesinde tedbirlerini almış olurlar. Şunu da belirtmek gerekir ki, mevcut Yargıtay kararından sonra kararlar çok daha hızlı çıkacaktır.

Borçlanmada kazancınız nedir?

Doğum borçlanması yapan bir bayanın kazancını hesaplayalım. Örneğin bir bayan iki doğum için 4 yıl borçlanma yapsın ve 4 yıl erken emekliliğe hak kazanmış olsun. Bu bayan 4 yıllık borçlanma için toplam 11 bin 197 TL ödeyecek. Ancak aynı bayan, 4 yıl erken emekli olup hemen aylık almaya başlayacağından, 4 yıl boyunca yaklaşık 33 bin 600 TL alacak (SSK emeklisi olarak 700 TL aylık bağlanacağı varsayımıyla.) Bu bayanın net kazancı ise 22 bin 403 TL olacaktır.

 

 

Doğum borçlanması ilkeleri

 

Sigortalı anaların uzun süredir bekledikleri “Doğum Borçlanmasını da kapsayan genelge”, SGK tarafından yayınlanmış bulunuyor.

Önceden çok kere yazdığımız üzere, reform yasası olan 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde doğum borçlanmasının yasal temeli oluşturulmuştu.

Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dâhil toplam istirahat süresinde adına prim ödenmemiş olması kaydıyla bu sürelerle birlikte toplam iki yıllık süre borçlandırılacak, prim ödenmiş ise bu süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

4/a sigortalısı olup hizmet akdine tabi çalışmakta iken doğum nedeniyle işinden ayrılan kadın sigortalılara doğumdan sonra geçen iki yıllık süreyi borçlanma imkânı sağlandığından, isteğe bağlı sigortalı iken doğum yapan kadın sigortalılar söz konusu süreyi borçlanamayacaklardır.

Kadın sigortalılardan ücretsiz doğum izin süreleri ya da analık izin süreleri ile doğumdan sonra geçen iki yıllık sürelerini borçlanmak isteyenlerin borçlandırılacak süreleri, sigortalının işten ayrıldığı tarih, sigortalının doğum yaptığı tarih ve kadın sigortalı adına doğumdan sonra prim ödenip ödenmediği hususları göz önünde bulundurularak Kurumca belirlenecek, bu süreler için ayrıca belge istenmeyecektir. Bu anaların Genelge ekindeki Ek-1 borçlanma talep dilekçesiyle başvurmaları yeterli olacaktır.

Temel ilkelere göz atarsak:

1- İşçi olarak işyerinde çalışan kadın sigortalılar, tabi oldukları iş kanunları gereğince verilen ücretsiz doğum ya da analık izin sürelerini borçlanacaklardır.

2- İşçi, yani 4/a sigortalısı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

- Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

- Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi,

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi ve borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

3- Kadın sigortalı, doğumdan sonra iki yıldan daha az bir süreyi çalışmadan geçirmiş ise bu süreleri de borçlanabilecektir.

4- Sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ilk doğumunu yapan ve iki yıllık süre dolmadan ve sigortalı olarak tekrar çalışmaya başlamadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

5- Birinci doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra ve sigortalı olarak tekrar çalışmaya başlamadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı birinci doğum nedeniyle çalışmadan geçirdiği iki yıllık süreyi borçlanabilecek, ancak ikinci doğum için iki yıllık süreyi borçlanamayacaktır.

6- İlk defa işçi (4/a sigortalısı) olarak işyerinde çalışırken doğum nedeniyle çalışmasına ara verip iki yıllık süreyi tamamladıktan veya tamamlamadan 4/b sigortalısı esnaf ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 4/c kapsamında çalışan memur kadın sigortalılarda borçlanma talep tarihinde 4/a sigortalısı olma şartı bulunmadığından, doğumdan sonra geçen sürelerini borçlanabileceklerdir.

Okuyucu sorularından iki örnek:

E.S.: Annem 1957 doğumludur. 09.06.1975 tarihli sigorta girişi vardır. 1975'ten 1980/1 dönemine kadar 1393 gün primi yatmıştır. 31.08.1980 tarihinde doğum yapmıştır. 1981 yılında çalışmazken 2. doğum yapmıştır. Bu tarihten sonra 2006/11 dönemine kadar çalışmamıştır. Bu durumda annem, birinci ve ikinci çocuk için ayrı ayrı doğum borçlanmasından hangi şartlarda yararlanabilir?

C: Okuyucumuzun annesi, ilk doğumu nedeniyle doğum borçlanması yapabilecektir. İkinci doğum için borçlanamayacaktır. Bu doğrultuda borçlanma talep dilekçesini SGK'na vermelidir.

M.M.: Yengem, 15.05.1960 doğumlu, 1981 yılında SGK'lı olarak çalışmaya başladı. 06.11.1985 yılında işten ayrıldı. 2942 günü var. 30.06.1984 ve 01.01.1987 yıllarında 2 tane doğum yaptı. 5510 sayılı yasaya göre doğum borçlanması yapıp, emekli olabiliyor mu?

C: Okuyucumuzun yengesi de eğer doğum sonrası prim ödenmeyen dönemi varsa ilk doğumundan dolayı doğum borçlanması yapabilecektir. İkinci doğumu borçlanamayacaktır.

Kaynak:Tahsin sınav

 

 

 

 

 

  www.ikyworld.com

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Araştırma Sitesi

info@ikyworl.com

 

İkyworld.com Forum üyelik sistemi

 

İkyworld Haber Grubu

http://groups.google.com.tr/group/ikyworld

Kuruluş 2008

 

Hiç yorum yok: