21 Haziran 2010 Pazartesi

Engelli vatandaşlara mali kolaylıklar

 

 

Devletin önemli görevlerinden biri engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak.
Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak hem kamu kurum ve kuruluşların hem yerel yönetimlerin hem de toplumda yaşayan tüm vatandaşların görevi. Maliye Bakanlığı bu konuda kendisine düşeni yapmış. Malul ve engellilerden alacağı bir kısım vergiden vazgeçmiş. Bu konuda sağlanan mali desteklerin bazılarını hatırlatmak istedik.
Gelir Vergisi'nde indirim

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde sakatlık indirimi adı altında engelli vatandaşlara yönelik vergi indirimi hükümleri yer alıyor.

Düzenlemeye göre çalışma gücünün asgarî;

%80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakatlarda 680 TL,

%60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakatlarda 330 TL,

%40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece sakatlarda 160 TL aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirildikten sonra kalan tutardan Gelir Vergisi hesaplanacak. Bu tutarlar üzerinden en alt Gelir Vergisi tarifesi olan %15 oranında verginin daha az ödenmesi gerekir.

Binek otomobillerde ÖTV istisnası

Malul ve engelli vatandaşlarımıza yönelik Maliye Bakanlığı'nın sunduğu diğer bir destek taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması.

Yeni taşıt alımlarında ödenen toplam tutar içerisinde ÖTV tutarı da var ve bu tutar oldukça önemli bir yer tutuyor. ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede motorlu taşıtlar mevcut olup, bu listede yer kayıt ve tescile tabi taşıtların ilk alımı sırasında ÖTV ödenmekte. Daha sonra ikinci el satışlarda ise ÖTV ödenmesi söz konusu değil.

İşte ÖTV Kanunu'nda yer alan bir istisna düzenlemesi ile malul ve engelli vatandaşlarımızın bazı taşıt alımları ÖTV'den istisna. Taşıt alımlarında iki tür istisna var.

İlk olarak sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engellilerin beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere;

1. Motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşmayan binek otomobil

2. Esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıt (10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil),

3. Motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşmayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardan yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar

4. Motosiklet (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıt alımları ÖTV'den istisna.

Bahsedilen bu istisna yalnız sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engellilere ilişkin.

İstisnadan yararlanılarak alınan araçlar sadece Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen şahıslar tarafından kullanılabilecektir. Bu kişiler araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücüdür. Bunların dışında aracın kullanıldığı tespit edilirse araç trafikten men edilir.

İkinci olarak sakatlık derecesi %90 olma şartı aranmadan geçerli olan bir ÖTV istisnası söz konusu. Yukarıda saydığımız taşıtların bizzat sakat ve malul vatandaşlarca kullanılması amacıyla sakatlığa uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılarak beş yılda bir defaya mahsus olmak ilk defa satın alınmasında da ÖTV istisnası uygulanıyor. Bu araçları malul ve engellilerin bizzat kendilerinin kullanması zorunlu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edilmiyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 4. maddesinin (c) bendi gereği "Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar." için Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edilmemektedir.


İsmail Kökbulut


Kaynak: Bugün Gazetesi 

  www.ikyworld.com

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Araştırma Sitesi

info@ikyworl.com

 

İkyworld.com Forum üyelik sistemi

 

İkyworld Haber Grubu

http://groups.google.com.tr/group/ikyworld

Kuruluş 2008

 

Hiç yorum yok: