28 Şubat 2010 Pazar

Brütten Nete, Netten Brüte Ücret Hesaplamanın Pr =?iso-8859-9?Q?atik_Form=FCl=FC_ ?=

 

 

I.            Giriş
Brütten Nete, Netten Brüte ücret hesaplamanın pratik formülü hazırlanırken ilgili bordro döneminde geçerli olan, aşağıda sıraladığımız, temel oransal ve tutarsal parametreler dikkate alınmıştır. Bunların dışındaki sakatlık indirimi, AGİ gibi, parametreler bu hesaplamada dikkate alınmamıştır.  
II.          Parametreler
1.    Günlük ve Aylık Asgari Ücret

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET (2010)

01.01.2010 - 30.06.2010

         24,30   

01.07.2010 - 31.12.2010

         25,35   

AYLIK ASGARİ ÜCRET (2010)

01.01.2010 - 30.06.2010

729,00

01.07.2010 - 31.12.2010

760,50


2.    Sigorta Primine Tabi Kazancın Alt Sınırı (Taban)

S.P.Tabi Kazancın Tabanı (2010)

İlk 6 Aylık Dönemde

        729,00   

İkinci 6 Aylık Dönemde

        760,50   

3.    Sigorta Primine Tabi Kazancın Üst Sınırı (Tavan)

S.P.Tabi Kazancın Tavanı (2010)

İlk 6 Aylık Dönemde

   729,00x6,5=4.738,50   

İkinci 6 Aylık Dönemde

     760,50x6,5=4.943,40   

4.    Çalışma Durumuna Göre Sigorta Primi Oranları

4.1. Normal Çalışan:

Sigorta Primi Kesinti Türü

Oranı (%)

Sigorta Primi İşçi Payı Oranı

%14

Sigorta Primi İşveren Payı Oranı

%19,5

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

%1

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı

%2

4.2. Emekli Çalışan:

Sigorta Primi Kesinti Türü

Oranı (%)

Sosyal Güvenlik D.P. İşçi Payı Oranı

%7,5

Sosyal Güvenlik D.P. İşveren Payı

%23,5

  

5.    Gelir Vergisi Matrahı Yüzdelik Dilimleri

Vergi

Dilimi

Vergi

Oranı

Vergi

Matrahı

1

15%

              -     

             8.800,00   

2

20%

     8.800,00   

           22.000,00   

3

27%

   22.000,00   

           50.000,00   

4

35%

   50.000,00   

   999.999.999,00   


6.    Damga Vergisi Oranı

Damga Vergisi

Oranı (%)

Ücretlerde (avanslar dahil)

% 0,066

 

III.        Pratik Formüller ve Örnek Hesaplamalar

Normal (Tüm Sigorta Kollarına Tabi) Çalışanlar İçin Pratik Formül:

Kısaltmalar: B= Brüt Ücret, N= Net Ücret

NORMAL ÇALIŞANLARDA

NETTEN BRÜTE ULAŞMAK İÇİN

 

%15 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,7159

%20 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,6734

%27 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,6139

%35 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,5459

 

NORMAL ÇALIŞANLARDA

BRÜTTEN NETE ULAŞMAK İÇİN

 

%15 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,7159

%20 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,6734

%27 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,6139

%35 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,5459

 

Normal Çalışan İçin Örnek:

Netten Brüte Ücret Hesaplama  

Net Ücret: 521,89 TL olsun,

Brüt Ücret: 521,89/0,7159=729,00 TL olur.

 

 Brütten Nete Ücret Hesaplama

Brüt Ücret: 729,00 TL olsun,

Net Ücret: 729,00x0,7159=521,89 TL olur.
 

Emekli (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi) Çalışanlar İçin Pratik Formül:

Kısaltmalar: B= Brüt Ücret, N= Net Ücret

EMEKLİLERDE
NETTEN BRÜTE ULAŞMAK İÇİN

 

%15 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,77965

%20 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,73340

%27 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,66865

%35 VERGİ DİLİMİ İÇİN

B=N/0,59465

 

EMEKLİLERDE
BRÜTTEN NETE ULAŞMAK İÇİN

 

%15 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,77965

%20 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,73340

%27 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,66865

%35 VERGİ DİLİMİ İÇİN

N=Bx0,59465

 

Emekli Çalışan İçin Örnek:

Netten Brüte Ücret Hesaplama 

Net Ücret: 568,36 TL olsun,

Brüt Ücret: 568,36/0,77965=729,00 TL olur.

 

Brütten Nete Ücret Hesaplama

Brüt Ücret: 729,00 TL olsun,

Net Ücret: 729,00x0,77965=568,36 TL olur.

 

IV.         Sonuç

Her vergi dilimi için ayrı olarak yukarıda verdiğimiz pratik formül Sigorta Primine Tabi Kazancın Üst Sınırına (tavana) kadar geçerlidir. Brüt kazancı, Sigorta Primine Tabi Kazancın Üst Sınırını (tavanı) aşan ücretlerde bu formüller kullanılmaz. Ayrıca sigorta primi işveren payı en düşük tehlike derecesi dikkate alınarak hesaplanmıştır.
 

Ali Doğan

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Mali Müşavir

 

Hiç yorum yok: