10 Aralık 2009 Perşembe

Yabancı personel mevzuatı değişti.(uygulama)

AK Parti Muğla Milletvekili Dr. Mehmet Nil Hıdır,yabancıların çalışma izni işlemlerinde kolaylık sağlanmasıyla ilgili gelen talepler üzerine, konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer`e iletmişti.Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer; `Yabancılara çalışma izni verilmesi işlemlerini üç ayda değil bir ayda bitirin` talimatı verdi.

Bakan Dinçer`in talimatı ile;

Yabancıların çalışma izinlerinin düzenlenmesinde uygulanan karar ve işlem süreçlerinin kısaltılması, izin işlemlerindeki bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına dair yayınlanan İç Genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı:

 

"Yabancıların çalışma iznine ilişkin evrak Bakanlık Genel Evrak Şubesinden günde üç kez alınarak Yabancılar Dairesindeki ilgili şubeye aynı gün ulaştırılacak. Yabancılar Dairesi evrak kayıt bürosuna gelen başvurular, varsa evrakın arşivdeki evveliyatı ile birleştirilerek ilgili memura gönderilecek. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince görüş istemlerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına azami on beş gün süre verilecek. Çalışma izni düzenlenip harç ödemesi beklenen başvurulara ait ödeme bilgisi ile eksik evrakı tespit edilen başvurulara ait bilgiler elektronik ortamda ilgililere duyurulacak. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince işlemlerin ortalama bitiş süresi ve istenen belgeler internet sayfasında ve dairede ilan edilecek. Mevzuata dayanmayan bilgi ve belge istemine son verilecek. Çalışma izinleri şube müdürleri tarafından tanzim edilip imzalanacak. Taahhüt edilen ortalama sürede işlemi bitirilemeyen başvuru evrakına ilişkin bilgiler aylık olarak bir üst makama gerekçeleri ile birlikte sunulacak. Elektronik posta yolu ile gelen bilgi taleplerine en geç yirmi dört saat içinde cevap verilecek. Çalışma izni ile ilgili başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme görüşmeleri her iş günü 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Genelgeyle yetkiler şube müdürlerine devredildi. Bu tedbirler sayesinde hem 3 bine yakın işlem yapılmayı bekleyen dosya sonuçlandırılmış oldu, hem de ülkemizde çalışmak için izin isteyen kişilerin işlemlerinin en geç bir ay içinde tamamlanması sağlandı".

 

Yapılan yeni düzenleme hakkında bilgiler veren Milletvekili Dr. Hıdır, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yabancı tur operatörü çalıştıran turizm acentelerimiz ve turistik işletmecilerin sıkıntılarını öncelikle ilgili kurumlara iletmeyi ve çıkan aksaklıklarda, kendisinin de takipçisi olacağını beyan etti.

 

Kaynak : http://www.haberturizm.com

Hiç yorum yok: