23 Mayıs 2009 Cumartesi

Düşük performansa neden olan tuzaklar.


Organizasyonlar açısından lider seçimi, en kritik unsurlardan bir tanesidir. Bu süreci son derece dikkatli bir şekilde geçirmeye çalışan işletmelerin yeni liderlerinden beklentileri de büyük olur. Bu beklenti ile karşı karşıya kalan lider ise, hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak azmi ile çalışmalarına başlar.

Ancak araştırmalar gösteriyor ki geçiş sürecinde olan her beş yöneticiden ikisi iki yıl içerisinde başarısız oluyorlar. Bu performans düşüklüğü elbette sadece liderin kendisini değil aynı zamanda etrafında yer alan kişilerin de performansını etkiliyor. Araştırmalar, düşük performans gösteren liderlerin yüzde 60'ından fazlasının şu tuzaklardan birisine düştüklerini ortaya koyuyor:

- Detaylara çok fazla odaklanmak: Başarısızlık yaşayan liderlerin en önemli ortak noktalarından bir tanesi, önemsiz ayrıntıların batağına saplanmış olmaları. Hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak isteyen kişi, yeni görevinin bir numaralı bileşeni olmak için gayret gösteriyor. Bu hedefe yoğun bir şekilde konsantre olan lider, tüm detaylarla ilgilenmekten daha geniş kapsamlı sorumluluklarına yeterince dikkat harcayamıyor.

- Eleştirilere olumsuz tepki vermek: Düşük performanslı yöneticilerde gözlemlenen bir diğer özellik, eleştirilere karşı negatif bir tutum sergilemeleri. Kişi, bir önceki görevindeki başarısına dayanarak, kesin bir egemenliğe sahip olduğunu düşünebiliyor. Ancak lider, bu süreçte hayata geçirmek istediği değişimlerin hepsinin diğerleri tarafından çok da hoş karşılanmayacağının farkında olmalı. Lider, kendisine yöneltilen eleştirileri bir gelişme fırsatı olarak değil de bir saldırı olarak değerlendirebiliyor ve bu eleştirileri gerçekleştirenlere misilleme yapmak için yol arayışına bile girebiliyor. Eleştirilerle baş edememesi, liderin zayıf olduğu yönlerini geliştirme noktasından oldukça uzak bir yerde bulunduğunun bir göstergesi.

- Diğerlerinin gözünü korkutmak: Zekalarının parlaklığı nedeniyle organizasyonda yükselişleri kaçınılmaz olmuş ve liderlik rolünü üstlenmiş olan kişiler, çevresindekiler için korkutucu olabiliyorlar. Bu kişiler, başarı planlarından o kadar emindirler ki çalışanlarıyla uyum kurma ve onların desteklerini alma noktasında eksiklikleri söz konusu olabilir.

- Sonuçlara atlamak: Bazı liderler, hızlı sıçramalar gerçekleştirerek, uygulamalarından çok çabuk sonuçlar almayı beklerler. Çevresindeki insanlar için bu kişiler sanki ellerinde hazır formülleri olan, önceden belirlenmiş çözümlerle gelmiş kişiler izlenimi yaratırlar. Bu durum, çözümlerin üretilmesinde diğerlerinin katkısına ihtiyaç duyulmadığı izlenimini yaratabilir.

- Diğerlerinin işine fazlasıyla karışmak ya da yönlendirmek: Rollerinde yeni olan liderler, bir diğer hatayı da diğerlerinin işlerini tam anlamı ile yapamayabileceklerini düşünerek gerçekleştirirler. Bu düşünce ile çalışanların her işine karışan, ayrıntı işlerle uğraşan lider, hem çalışanların üzerinde yoğun bir baskı kurarak motivasyonu düşürür hem de kendi odaklanması gereken ana işleri gözden kaçırıp hata yapar.

Sizlerin de etrafınızda ve organizasyonunuzda bu hatalardan bir ya da bir kaçını gerçekleştirdikleri için başarısız olduklarını gözlemlediğiniz kişiler olmuştur mutlaka. Ve bu hataları yineleyerek başarısız olmaya devam edecekler de olacaktır. Geçmiş örnekler ve yaşanmışlıklar yöneticinin ve liderin gelişiminde çok önemlidir. Geçiş sürecinde olan liderlerin hızlı bir şekilde başarıya ulaşmaya çalışırken yapabilecekleri bu hatalardan korunabilmeleri için her şeyden önce sonuçlar için çok acele etmemeleri gerekir. Geçiş sürecini başarılı bir şekilde atlatan yöneticilerin -hızlı kazanımlara yönelseler bile- bunu uygularken daha farklı bir yol izledikleri unutulmamalı. Bu süreci başarıyla geçirenler, sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılmayı kendilerini ispat etmek için bir araç olarak görmezler. Kolektif çalışmaya önem verir ve bu hızı hep birlikte yaratmayı amaçlarlar. Başarının ekiplerle karşı değil ancak ekiplerle birlikte mümkün olabileceğinin farkında olarak uygulamalarını hayata geçirirler

Tuba İLZE GÖRMEZOĞLU -Dünya

 

Faik YILDIZ

www.ikyworld.com

 

 

Hiç yorum yok: