15 Kasım 2008 Cumartesi

1 Ocak 2009 mesleki eğitimde yeni başlangıç

Merhaba,

 

Songül hanımın gönderdiği aşağıdaki yazı hakkında görüşleriniz ve değerlendirmelerinizi tartışmaya açıyorum,

 

Faik YILDIZ

 

http://www.gozlemgazetesi.com.tr/haberdetay.asp?ID=692

 

 

 

Geçtiğimiz hafta İş Kanunu'na getirilen bir değişiklikle 01.01.2009 tarihinden itibaren işyerlerinde çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçilerin artık çalıştırılamayacağını;

aksi halde, "mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 500 YTL idari para cezası" öngörüldüğünü yazmıştık. (5763 sayılı kanunun 5. ve 9. md. ile değişik İş K. md.85 ve 105/d) Buna ilaveten, bugüne kadar işyerlerinde çalıştırdığımız mesleki eğitim diploması veya sertifikası olmayan on binlerce işçinin ne olacağını sormuştuk. Zira, bu konuda ne yasalarda ne de yönetmeliklerde henüz bir hükme rastlanmadığını belirtmiştik. Ancak, 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak idari para cezasının yüksekliğini dikkate alarak konuyla ilgili olarak bir an önce Meslek Eğitimi Okullarına (çıraklık okullarına) işverenlerin başvurmasında yarar vardır demiştik.

Gerçekten, halen ülkemizde mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren çıraklık okulları bu konuda işverenlere gerekli bilgileri vermekte, çalıştırılan işçilere diploma veya sertifika verme konusunda yetkilendirilmiş durumdadırlar. Nitekim, Mesleki Eğitim Kurulu da ilgili birimleri bu konuda önlem almaya davet eden bir "ilanı" Resmi Gazetede yayınlamıştır (RG, 31.07.2008-26953). Bu nedenle işyerlerinin yapması gereken, bundan böyle işe alınacak işçilerde mutlaka çalışacağı işle ilgili bir diploma veya sertifika aramanın yanında, halen çalıştırdıkları işçilerine de bir diploma veya sertifika kazandırmanın yolarını aramaktır. Bu konuda başvurmaları gereken merci de yine Meslek Eğitimi Okulları (çıraklık okulları) müdürlükleri olmalıdır.

 

****

  

Aslında, 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu'na göre, yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının "%5'inden az, %10'undan fazla olmamak üzere", mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmak zorundadırlar (MEK.md.18/1). Bu madde kapsamında "10 ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar". Özellikle seminer ve eğitim salonu bulunan işletmelerde kurulan bu birimde yapılan eğitimlerde "alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir" (MEK. md.18/8). Bu eğitim, haftanın beş işgünü çalışan işletmelerde altıncı gün (Cumartesi) de verilebilir. İşletmelerde personel sayısının bilahare azalması, çırak sayısının da azaltılmasını, yani "çıraklık sözleşmelerinin feshini gerektirmez" (MEK. md.22).
 

Gerçi, Kanunda "çıraklık yaşı 14-19" arası gösterilmekte; fakat, "daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olmaları" koşuluyla, "19 yaşından gün almış olanlar" da çıraklık eğitimine tabi tutulabilmektedirler (MEK md.10). Böyle olunca, abartmış olmayalım ama, 30-40 yaşında da çırak olunabilmektedir. Bu amaçla, işverenler işyerlerinde haftanın beş günü çalıştırdıkları işçilerine, oluşturacakları bir ders salonunda 6. günü gerekirse blok olarak 8-12 saat arası teorik ders gördürerek, "mesleki eğitim" diploma veya sertifikası kazandırabilirler.

 

****

  

Aslında bu bir öneri değil, yasanın gereğini yerine getirmek için yapılası gereken bir zorunluluk. Üstelik bunda işverenlerin yararı da var! Çünkü çırak statüsüne geçirilen işçi başına bugünkü asgari ücret üzerinden 300 YTL tutarında bir tasarrufları var. Zira, "çırak" statüsünde çalışanlar için işverenler ne vergi ne de sigorta primi ödüyorlar. Sigorta primleri (sadece sağlık ve iş kazası sigortası) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen çıraklar için, gelir vergisi de ödenmiyor. Gerçi, Kanunda çıraklara "asgari ücretin %30'undan az ücret ödenmeyeceği" hükme bağlanmış (MEK md.25/1). Ancak, "çırak statüsüne" geçirilecek olan halen çalışmakta olan işçileri asgari ücretin altında çalışmaya razı edemeyeceğimize göre, işçilere halen almakta oldukları net ücretleri aynen ödenmek suretiyle hem 300 YTL dolayında işçi başına tasarruf etmiş, hem de işçilerin "çalıştığı işle ilgili meslek eğitimi" almalarını sağlayarak yasanın gereğini yerine getirmiş olabiliriz. Detaylar için soru gelirse cevaplayabiliriz.

 

Tarih : 19.09.2008 - 16:02:30

 

 

 

Faik YILDIZ

Boztepe Hotels

Personel Müdürü

*  Side Mare Aqua Hotel 
       Kumköy Mevkii ,07600 Manavgat
(   Tel : 0 242 756 13 00
(  Fax:0 242 756 13 06
+  E-mail : faik@gavurgeci.com  
        Web   : 
www.gavurgeci.com

      Msn    : faik2001@hotmail.com

 

Hiç yorum yok: