10 Ekim 2008 Cuma

İşten Ayrılışa Bildirim Zorunluluğu

 

05 Ekim 2008 / 01:07

Yeni yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’na göre işten ayrılan sigortalıların 10 içinde kuruma bildirilmesi şartı koşuluyor.

 

Yeni yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası 5510 sayılı kanuna göre işten ayrılan sigortalıların 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmesi gerekiyor. Bildirimlerin geç yapılması durumunda firmalar cezai müeyyideye tabi tutuluyor. Yeni işe girenlerin ise iş akdinden 1 gün önce SGK’ya bildirilmesi şartı koşuluyor.

“Yeni uygulamada süre 10 gün”

AS Haber Ajansı’nın (asha) haberine göre 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte bittiği hatırlatılıyor. İş akdinin feshedildiği tarihin işverenler tarafından örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden 10 gün içinde e-Sigorta ile kuruma bildirilmesi gerektiği kaydediliyor.

“Üç ayrı yere bildirim zorunluluğu”

Kanunun “Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü” başlığı altında yapılan diğer açıklamada da, “Sigortalı işten ayrılış bildirgesine kaydedilen bilgiler, ayrıca ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde de gösterilir. Yasal süresi dolmadığı için henüz Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışmalarının Kurumca bilinmesini gerektiren diğer hallerde de bu şekilde işlem yapılır. Ancak, 10 günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmez” deniliyor.

“İki asgari ücret ceza”

Söz konusu kanunun 59. maddesinde yapılan değişikliğe göre (Değişik: 23/1/2008 – 5728 / 386 md) bildirim yapmayan işverenlere işten ayrılanların durumlarına göre 150 ve 200 TL veya iki asgari ücret karşılığı ceza veriliyor. Konuyla ilgili kanun maddesinde şöyle deniliyor:

“1.8’inci madde, 9’uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22’nci maddenin dördüncü fıkrası, 26’ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara 200 Türk Lirası; 62’nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenlere ise, bildirilmeyen her işçi için 150 Türk Lirası idarî para cezası verilir. İşten ayrılma bildirgesini iş kurumuna vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33’ncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası verilir.”

Diğer yandan işten ayrılış bildirimlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş – Kur ve SGK’ya ayrı ayrı yapılması zorunluluğu getiriliyor.

“Yeni işe girenlerde değişiklik yok”

Diğer yandan yeni kanunda işe giriş bildirgelerinde bir değişiklik yapılmadı. Buna göre tarım dışı yeni işe girenlerin iş akdinden 1 gün önce SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. 1 ay içinde bildirim olduğu takdirde işveren brüt 1 asgari ücret, 1 ayı geçmesi durumunda brüt 3 asgari ücret tutarında cezaya tabi tutuluyor.

Hiç yorum yok: