13 Ağustos 2008 Çarşamba

KEY hesabı düzeltiliyor

3 milyon KEY hesabı düzeltiliyor

Tasfiye halindeki Emlak  Bankasının Yönetim Kurulu Başkanı  Zeki Sayın, konut edindirme yardımı  (KEY) hak sahiplerini, “medyada uzman adı altında bilir bilmez konuşan  kişilere inanmamaları” uyarısında bulundu.

AA
        
Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların KEY hesabı ile  ilgili itirazlarını 28 Ekim'e kadar çalıştıkları kuruma  iletebileceklerini belirtirken, “Vatandaşlar, Emlak Bankasına gelip  zamanlarını harcamasınlar. Sosyal güvenlik kurumları, doğru bilgileri  tamamladıktan sonra bize listeleri gönderecekler. Şu anda vatandaşlara  verebileceğimiz bir bilgi yok” dedi.
        
Halen, bir çok vatandaşın tasfiye halindeki Emlak Bankasına gelerek veya  telefon ederek durumları hakkında bilgi almak istediğini ifade eden  Sayın, şöyle devam etti:
        
“Oysa Emlak Bankası bu sorulara cevap verecek durumda değildir. Biz,  kanunun verdiği yetki içinde kurumların belli bir format içinde  gönderdiği doğru bilgiler ışığında nemaları hesaplayıp, Emlak Konut  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) göndermekle mükellefiz.  Vatandaşlar, Emlak Bankasına kadar gelip yorulmasınlar ve zamanlarını  harcamasınlar, telefon etmesinler. Kendilerine istedikleri bilgiyi  veremediğimiz için üzülüyoruz.”
        
Vatandaşların kendi durumlarıyla ilgili bilgileri ancak kendi  kurumlarından öğrenebileceğine ve bir yanlışlık varsa mutlaka 28 Ekim'e  kadar çalıştıkları kuruma başvurmaları gerektiğine işaret eden Zeki  Sayın, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağını  vurguladı.
        
Sosyal güvenlik kurumlarının doğru bilgileri tamamladıktan sonra,  vatandaşın başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Emlak Bankasına  göndereceğini anlatan Sayın, “O zaman nema hesaplanacaktır. Bundan  sonra yine aynı yol izlenecek ve Ziraat Bankasınca ödeme yapılacaktır”  dedi.
        
Sayın, vatandaşların itirazından sonra, ilgili kurumların (SSK, Emekli  Sandığı, kurum sandıkları) en son 28 Aralık 2008'e kadar ek bildirimleri  yapmak zorunda olduğuna da dikkati çekti.
        
İlan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacakların  Hazine'ye irad kaydedileceğini hatırlatan Sayın, vatandaşları, “görsel  veya yazılı basında uzman adı altında bilir bilmez konuşan kişilere  inanmamaları” konusunda uyarırken, “doğrusu bizim söylediklerimizdir”  diye konuştu.

KEY LİSTELERİNDE NEDEN YER ALMADILAR?

KEY listelerine itiraz edecek vatandaşların, öncelikle Emlak Konut GYO  tarafından hazırlanan “www.keyodemeleri.com” adlı siteden durumlarını,  TC kimlik numarası veya sosyal güvenlik numarasıyla sorgulaması  gerektiğini belirten Sayın, hak sahiplerinin neden listede yer almamış  olabileceği konusunda şu açıklamalarda bulundu:
        
“Listede adı bulunmayanlar, kanunda belirtilen nedenlerden dolayı  yardımdan yararlanmamış olabilir. Bağımsız konutu olan emekliler, hizmet  tahsisli konutlarda oturanlar oturdukları sürece, yurt dışı kadrolarda  görev yapanlar bu görevleri süresince, sözleşmeli çalışan personel, 10  kişiden az iş yerinde çalışanlar bu yardımdan yararlanmadı. Ayrıca,  evlilik nedeniyle sadece aile reisine yardım yatırıldı.
        
Kanuna göre hak sahibi olduğu halde kurumu tarafından bildirilmeyenler,  daha önce yardım almış olanlar listelerde yer almadı.

BİLDİRİMDE FORMAT HATASI OLABİLİR

Hak sahibi olduğu ve kurumu tarafından bildirildiği halde, format hatası  nedeniyle listelerde yer verilmemiş olabilir. İstenilen formatın dışında  tablo gönderen veya dataları manyetik ortamda göndermeyen çok sayıda  kurum bulunmaktadır.
        
Hak sahibinin bildiriminde TC kimlik numarası bulunmayabilir veya TC  kimlik numarası başkasınınkiyle çakışmış olabilir.
        
Bildirimde sosyal güvenlik numarası bulunmayabilir veya başkasının  sosyal güvenlik numarasıyla çakışmış olabilir.
        
Hak sahibiyle ilgili bildirimde tutar hatası belirlenmiştir. Uygulamanın  yürürlükte olduğu dönemde hangi ay için ne kadar yardım yapılacağı belli  olduğu halde, kurumların gönderdikleri listede bu rakamlardan çok farklı  rakamlar kullanılmaktadır. Bu durumda çok sayıda bildirim var.
        
Aynı hak sahibi için, aynı dönemlerde birden fazla bildirim yapılmıştır.  Bir kişiye aynı dönemde iki ayrı yerden yardım yatırılması mümkün  değildir.”

3 MİLYON HATALI İŞLEM İLGİLİ KURUMLARA GERİ GÖNDERİLDİ

Kurum tarafından bankaya bildirimi yapıldığı halde, belirtilen  nedenlerden dolayı hak sahiplerinin adlarının listelerde yayımlanmamış  olabileceğini belirten Sayın, bu durumdaki 3 milyon hatalı işlemin,  düzeltilmek üzere ilgili kurumlara gerekçeleriyle birlikte  gönderildiğini bildirdi.

Hak sahibi olduğunu düşündüğü halde listelerde yer almayan vatandaşların  öncelikle kurumları tarafından adlarına bildirim yapılıp yapılmadığını  öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Zeki Sayın, kurumların, en geç 28  Aralık'a kadar ek bildirimde bulunması gerektiğine dikkati çekerek,  “Kurumlarca bu düzeltmelerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde  yapılabilmesi için, hak sahiplerinin bu dönem içinde çalışmış oldukları  kurumlara, en geç 28 Ekim'e kadar başvurmaları gerekmektedir” dedi.

İŞ YERLERİ KAPANMIŞ OLANLAR NEREYE BAŞVURACAK?

Zeki Sayın, KEY uygulamasının yapıldığı dönemde çalışılan iş yerinin  kapatılmış olması halinde ise, hak sahiplerinden SSK'lı olanların, adına  yardımı yatıran kurumun bağlı olduğu SSK bölge müdürlüklerine, Emekli  Sandığına tabi olanların o dönem çalıştığı kurumun birleştiği kuruma  başvurmaları gerektiğini belirtti.
        
Diğer sosyal güvenlik sandıklarına tabi olanlar ise o dönemde çalıştığı  kurumun devir olduğu kuruma başvuracak.

 

 

Faik YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim Sorumlusu

www.inkay.net

www.inkay.org

faik@inkay.net

 

 

Hiç yorum yok: