8 Ağustos 2008 Cuma

AGUSTOS TRAININGSHOPLARI

İş ve Sosyal Yaşamda Başarı İçin Zihin Yönetimi

Amaç

Kaliteli ilişkiler kurmak ve bunları sürdürmek; daha doğru anlamak, anlatmak ve anlaşmak; iş hayatımızda da fark yaratan önemli bir boyuttur. Günlük hayatta sürekli karşılaştığımız, özellikle iş hayatımızda ortaya çıkan iletişim sorunları zaman kaybına, çatışmalara ve problemlere yol açmakta; iş yerinde çok önemli bir unsur olan huzuru engellediği gibi verimliliği de düşürmektedir. Bu eğitim, yukarıda bahsedilen durumları ortadan kaldırarak ve bunun için bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmaktadır.

Bu eğitimin gücü, iş hayatında olduğu kadar, sosyal ve özel hayatta da fark yaratan iletişim ve algılama becerilerinin artırılmasına yönelik bilgilerle son derece etkin, hedefi 12’den vuran iletişim ve yönetim becerilerine anında kazandırmasındadır.

İçerik 

Trainingshop içeriğinde hedeflerine adım adım yaklaşırken, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincin yerleştirilmesi, katılımcıların kendilerini tanımaları, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-i ruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisini kazanmanın yolları üzerinde durulacaktır.

 • Yaşam hedefinin belirlenmesinin önemi
 • Güçsüzleştirici ve zayıflatıcı inançlar
 • Güçsüzleştirici ve zayıflatıcı inançların temsil sistemleri kullanılarak dönüştürülmesi,
 • Endişe nasıl ortadan kaldırılabilir?
 • Stresle başa çıkma yöntemleri
 • Zaman en iyi nasıl yönetilir?
 • Çalışma motivasyonu nasıl sağlanır?
 • Duygusal farkındalık: Duygularını tanımak ve doğru adlandırmak, bu duyguların yarattığı etkileri tanımak
 • Duygularımızı oluşurken fark edebilmek
 • Kendine güven: Kendi değerine ve kapasitesine inanmak
 • İletişim stillerinin belirlenmesi
 • İletişim yaklaşım tarzlarının güçsüzleştirici yanlarının değişimi
 • Sözsüz iletişimde beden dili ile aynalama ve eşleşme tekniği
 • Esneklik ve ahenk geliştirmek
 • İletişim ve gelişimin zihinsel boyutları

Uygulama: Kısa egzersizler ve kısa video gösterimler Son yillarda sosyal sermayelerini eritmekte olan sirketler.

Bireye kazandırdıkları

 • Katılımcılar farklı davranış ve iletişim kalıpları kazanır,
 • Zihin haritalarını değiştirir yeni bakış açıları kazandırır,
 • Daha doğru anlama, anlatma ve anlaşmayı sağlar,
 • Yanlış izlenim yaratan tavır, farkındalık düzeyine çıkarak değişim başlar,
 • Kişi etkin iletişim kurmak ve yönetmek becerisi kazanır,
 • İletişim sorunlarından ortaya çıkan zaman kaybını önler,
 • Pozitif zihinsel düşünüşe sahip olur,
 • Kalıplaşmış düşünce modellerinden sıyrılıp uzaklaşır,
 • İstenmeyen davranışlarınızı değiştirme ustalığı kazanır,
 • Özgüven gelişir,
 • En iyisini yapabilecek güçte olduğu bilinci gelişir,
 • İlişkileri yönlendirme ve yönetme davranışı gelişir,

Kuruma Kazandırdıkları

 • Kurum içindeki çatışma nedenlerini anlamak, düzeylerini tanımak ve çatışma durumunu fırsat olarak değerlendirilir,
 • İş yerinde enerji doğru yere akar,
 • Çalışan enerjisini değişim ve sürekli gelişimden yana kullanır,
 • Şirket içi iletişim kalitesi yükselir,
 • Rekabet avantajı sağlar,
 • Kurumun esneklik ve girişimcilik yönünü kuvvetlendirir,
 • İş yerinde huzur ve güven sağlanır,
 • İletişim sorunlarından ortaya çıkan zaman kaybı önlenir,
 • Kurum daha dinamik ve uyumlu bir yapıya kavuşur,

Süre: 09:00 12:00 - 13:30 17:00 bir tam gün
Ücret: 400 Ytl +Kdv

Eren Ege Stratejik Ar Ge Hizmetleri
Fener Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:66 Kat 1 Daire4
Tel: 0 242 323 84 84 - 323 76 29
Faks: 0 242 323 76 39
www.erenege.com


Gönderin, blog oluşturun ve dünyanızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın - Windows Live Spaces, hayatınızı paylaşmak daha da kolaylaştı! Şimdi ücretsiz Windows Live Alanınıza gidin Buraya tıkla!

Hiç yorum yok: