12 Temmuz 2008 Cumartesi

İş Takibi.

11 Temmuz 2008

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00-XXX-

Konu : İş Takibi.

img2.gif

 

 

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………….. SSK SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE (DEVREDİLEN)

……………….. BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE (DEVREDİLEN)

 

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik gereğince sadece yetki almış meslek mensupları yaka kimlik kartı kullanmak suretiyle 23/03/1994 tarihli ve 16-79.Ek Genelge gereğince belirtilen konularla sınırlı olmak üzere 506 sayılı Kanun gereğince işverenler adına iş takibi yapabilmektedirler.

 

Bundan böyle, 3568 sayılı Kanun gereğince defterleri tutulan ve beyannameleri ile diğer belgeleri serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması işlemleri dahil sigortalılıklarına ilişkin işlemlerinin takibi de, faaliyet belgesi, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara ilişkin işlemlerin yapılabileceğine dair vekaletname ve yaka kimlik kartı ibraz edilmesi kaydıyla 23/03/1994 tarihli ve 16-79.Ek Genelge hükümleri çerçevesinde yaptırılacaktır.

 

Bununla birlikte, gerek emeklilik gerekse sigortalılık işlemlerinde 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılar ile işverenlerin işlemlerinin yürütümünde yukarıda belirtilen hususlar dışında üçüncü bir kişinin takibini gerektirecek herhangi bir işlem bulunmadığından, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, iş takipçiliği ve haksız menfaat sağlanmaması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında iş takibi yapma yetkisi bulunan avukatlar dışında, vekaletnamesi bulunanların sadece sigortalılar ve işverenler adına verdikleri dilekçelere yazılı olarak cevap verilecektir.

 

Bilgi edinilmesini, gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

img1.jpg

 

 

 

Hiç yorum yok: