10 Temmuz 2008 Perşembe

İŞ KAZALARI EN FAZLA PAZARTESİ GÜNLERİ OLUYOR

MESS'İN "İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI" ARAŞTIRMASI -ARAŞTIRMAYA GÖRE, İŞ KAZALARI EN FAZLA PAZARTESİ GÜNLERİ OLUYOR -SAATLERE GÖRE DAĞILIMDA EN FAZLA İŞ KAZASI, İLK İKİ SAATLİK ZAMAN DİLİMİNDE MEYDANA GELİYOR -İŞ KAZALARI EN SIK İZMİR BÖLGESİNDE OLURKEN, EN FAZLA ÜRETİM ALANLARI VE ATÖLYELERDE YAŞANIYOR


İSTANBUL (A.A) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından gerçekleştiren "MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri" araştırmasına göre, iş kazaları en fazla Pazartesi günleri oluyor.
     2007 yılı verilerinin yer aldığı bu yılki "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri" araştırması, 158 MESS üyesi iş yerindeki mavi ve beyaz yakalı 117 bin 449 çalışana ilişkin sonuçları kapsıyor.
     Araştırmaya göre, geçen yıl 21 meslek hastalığı tespit edilirken, 6 bin 616 iş kazası yaşandı. Buna göre, 2007 yılında her 100 çalışandan 6'sı iş kazası geçirdi.
     Geçen yıl kaza sıklık oranında önceki yıla göre düşüş, kaza ağırlık oranında ise artış yaşandı. 2007'de önceki yıla göre daha az oranda iş kazası yaşanırken, bu kazalar sonucunda yaşanan kayıp iş günü oranı ise arttı.
     Yıllara ilişkin iş kazaları karşılaştırıldığında ortak sonuçlar söz konusu olurken, buna göre en fazla iş kazası pazartesi günleri, ilk iki saatlik zaman diliminde yaşanıyor. 2007 yılı verilerine göre pazartesi yaşanan iş kazaları, toplam kazaların yüzde 18'ini oluşturuyor. İlk iki saatlik zaman diliminde yaşanan kazaların ise toplam kazaların yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğu tespit edildi.
     Yaş dağılımına göre iş kazası oranları geçmiş yıllara ilişkin verilerle karşılaştırıldığında da benzerlikler ortaya çıkıyor. En fazla iş kazası, toplam kazaların yarısı oranında 26 ile 35 yaşları arasındaki çalışanlarda yaşandı.
     Yaşanan iş kazalarının nedenlerine göre en yüksek oranlar bir nesnenin kesmesi, iki nesne arasında sıkışma ve parça düşmesi şeklinde sıralandı. Bunun "doğal yansıması" olarak iş kazaları ezilme ve kesiklerle sonuçlanıyor. Sadece bu iki yaralanma türü, metal ve elektronik sanayinde yaşanan iş kazalarının yüzde 53'ünü oluşturuyor.
    
     -EN SIK 250-499 ARASI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNDE OLDU-
    
     Araştırmaya göre, iş kazaları en sık, bölgelere göre İzmir bölgesinde, ölçek dağılımına göre 250-499 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde, üretim yapılan iş dallarına göre ise mobilya imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlarda yaşandı.
     2007'de kazaların yaklaşık yarısı mesleki/teknik lise mezunları arasında meydana geldi.
     En fazla iş kazası, üretim alanları ve atölyelerde yaşanıyor. Buralarda yaşanan iş kazalarının oranı yüzde 90.
     Çalışma süreciyle hiç bağlantısı olmayan yerlerde de yaşanan iş kazaları olduğu belirtilen araştırmada, "2007 yılında 150 iş kazası tuvalet, yemekhane, mola yerleri, soyunma odaları ve spor alanlarında yaşandı. Bu düşündürücü gerçek; güvensiz hareketlerin sadece çalışma ortamında yapılmadığını ortaya koyuyor" denildi.
    
  -KAZALARIN YÜZDE 81'İ GÜVENSİZ HAREKETLER NEDENİYLE MEYDANA GELDİ
    
     Verilere göre, çalışan her bin mavi yakalı kadından 18'i, beyaz yakalı kadından 3'ü, mavi yakalı erkekten 72'si ve beyaz yakalı erkekten 8'i iş kazası yaşadı. Bu kazaların da yaklaşık yüzde 81'i güvensiz hareketler nedeniyle meydana geldi. Bu nedenler iş sağlığı ile güvenliği kurallarına ve uyarılara uygun davranılmaması, eğitim, denetim ve yaptırım yetersizlikleri olarak sıralanıyor.
     Araştırmada, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının, mühendislik tedbirlerinden davranış psikolojisine kadar uzanan birçok disiplin ekseninde incelenen bir konu olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
     "Güvensiz davranışların sayısını ve sıklığını azaltmak, iş kazası oranlarında düşüşe yol açacaktır. Bu bağlamda konuya gösterilecek davranışsal yaklaşım, sadece arzu edilen güvenlik performansını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda çalışanların sürekli olarak güvenli biçimde çalışmaları için motivasyonlarını sağlayan etkin bir araç özelliği de taşıyacaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında alınması gereken çeşitli tıbbi, hukuki, teknik ve organizasyonel önlenmelerin yanı sıra, iş kazası oranlarının azaltılmasında eğitim de son derece önemli bir etkendir. Kaza ve hastalıkların önlenmesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve bunların etkin bir şekilde uygulanması önem taşımaktadır."

10 Temmuz 2008

Bu Haber Tüm Hakları AA.'ya aittir.

Hiç yorum yok: