31 Temmuz 2008 Perşembe

KEY GERİ ÖDEMELERİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

 

 KEY GERİ ÖDEMELERİNDE BEKLENEN SON GERÇEKLEŞTİ HAYAL KIRIKLIĞI 

 

Ülkemizde 9 milyona yakın kişiyi yakından ilgilendiren Kısa adıyla KEY (konut edindirme yardımı) ödemelerinde beklenen son gerçekleşti. TTF den sonra şimdi Milyonlarca KEY mağduru oluşmuş durumda. 1986 yılında Turgut ÖZAL döneminde oluşturulan ve asıl adı 3320 sayılı MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN olan bu kanunla o zaman ki hükümetin amacı yasanın adından da anlaşılacağı gibi kamu ya da özel sektörde tüm çalışanlarla bunların emeklilerinin konut sahibi olmasına yardımcı olmaktı.

 

Başta 180 ay olarak planlanan ve İşverenlerle Devlet’ in katkılarından oluşturulan bu fona kesintiler 1987 yılında başladı. Ancak süreç içersinde bu fonun böyle bir amaca hizmet etmekten uzak olduğu (tıpkı Çalışanların Tasarrufa Teşvik edilmesi ile ilgili yasada olduğu gibi) anlaşıldı ve kesintiler 1995 yılında henüz 108.ayda son buldu.

 

Aradan geçen 12 yıl süresince gelip geçen hükümetlerin unutturmaya çalıştığı KEY hesapları AKP hükümetinin de birinci iktidar döneminin sonunda (seçim dönemi) nihayet akla geldi ve bu fonla ilgili geçen yıl bir tasfiye ve geri ödeme yasası oluşturuldu.

 

Geri ödeme konusundaki yasa ve yönetmeliği incelediğimizde aslında bu yazımızın başlığını oluşturan “beklenen sonu” biz ve bizim gibi bu konularla ilgili kişiler hemen görmekte gecikmedik. Hatta bu yasanın hemen ardından ÇALIŞANLAR DİKKAT! KONUT EDİNDİRME YARDIMI GERİ ÖDEMELERİ DE TTF’LERE BENZEYECEK başlıklı bir makale yazmıştım ve endişelerimi yine bu satırlarda okurlarla paylaşmıştım.

 

Her şeyden öce 108 ay boyunca adına düzenli ödeme yapılan bir kişinin hesabında yaklaşık olarak 6.116 YTL anapara birikmesi gerekirken (bknz. aşağıdaki tablo) geri ödemelerle ilgili tutarsız rakamlar açıklanıyordu. En sonunda ödemeler başlamadan önce yapılan son açıklamada ise bu fona kesintisiz olarak ödeme yapanların 1.391. YTL alabilecekleri açıklandı.

 

Yıl

Ödenen tutar

1987

66.000

1988

190.000

1989

370.000

1990

690.000

1991

960.000

1992

960.000

1993

960.000

1994

960.000

1995

960.000

 

6.116.000

 

Bu tutarın neye göre hesap edildiği bir yana, zaten bu tutara ulaşabilecek kişi sayısı da son derece sınırlı idi. Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibini 0-50 YTL arasında alacağı olanlar oluşturuyordu.

 

Bu dilimde 3 milyon 800 bin kişi bulunurken, 1 milyon 145 bin kişi bin YTL'nin üzerinde, 2 milyon 922 bin kişi 50-500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500-bin YTL arasında KEY geri ödemesi alabilecekti.

 

Ödemelerin başladığı 28 Temmuz gününden bu yana 3 gün geçti bu 3 gündür hak sahiplerinin listelere ulaşma çabaları sürüyor. Ancak listelere ulaşanların çoğunu tam bir şok bekliyor. Çünkü kimilerinin hesapları sıfır bakiye gözüküyor. Bir çoğununda hesaplarında bulunan tutarlar beklediklerinin çok altında.

 

Pekiyi ama bu sonuç sizce sürpriz mi?

 

Bence hiç sürpriz değil. Niye derseniz aslında bu konuyla ilgili ilkyazımda bu işin sonucunun buraya varacağını açık bir dille ifade etmiştim. Ama özetle bir kez daha yineleyecek olursak. Sağlıklı bir alt yapısı olmadan alel, acele oluşturulan bu geri ödeme yasasından daha sağlıklı bir sonuç beklemek hayal olurdu.

 

Şimdi herkes suçluyu arıyor neden insanlarımız tıpkı TTF geri ödemelerinde olduğu gibi bu fonla ilgili geri ödeme yasasının uygulanmasında da mağdur duruma düştüler.

 

Bir kısım görüş bildirenler SSK’yı suçluyorlar ve memurların görevlerini gereken ciddiyetle yapmadıklarından dolayı listelerde bu kadar hatanın oluştuğunu söylüyorlar. Oysa milyonlarca insanın emeklilik işlerini düzenleyen, primlerini ve emekli maaşlarını hesap eden bir kurumun bu kadar hata yapabilmesi doğrusu bana hiç de inandırıcı gelmiyor.

 

Pekiyi sorun ne derseniz sorunun yanıtı bence açık;

 

Her şeyden önce gerek KEY, gerekse TTF fonu amacından uzak sadece kaynak yaratma amacıyla oluşturulmuş fonlardı. Bu fonlardaki birikimler kısa süre içersinde sadece kâğıt üzerinde kaldı. Çünkü çalışanlarımızın ve emeklilerin birikimleri ne yazık ki başka alanlara kaydırılmış eritilmişti.

 

Daha sonra göreve gelen hükümetlerde olmayan bu paraları geri ödeme konusuna hiçte sıcak bakamadılar. Bu işe soyunan AKP iktidarı ise konunun aslında ne kadar güç olduğunu bilerek veya bilmeyerek bu işe girdi ama sonuç gerek TTF’ ler de gerekse KEY’ ler de çalışanlarımız ve emeklilerimiz bakımından hüsran oldu.

 

Her ne kadar Sayın Başbakan konuşmalarında “unutulmuş rafa kalkmış fon paralarını vatandaşa biz geri ödüyoruz” şeklinde konuşmalar yapsa da bu ödemelerin ne şekilde olduğunu işte hep birlikte görüyoruz.

 

Ben bu yazımda mağdur olanların neler yapmaları gerektiği konusuna fazlaca değinmeyeceğim. Çünkü yıllardan beri daha TTF mağdurlarının sorunlarını çözemedik. Kapanan tasfiye olan iş yerleri nedeniyle evraklarına ulaşamayan kişiler, artık bu dünyada olmayan müteveffa hak sahiplerinin çaresiz yakınları, kısaca yine aynı tablo.

 

Şimdi mağdur kişiler ellerinde kanıtlayıcı belgeleri olması kaydıyla üç ay içinde itiraz hakkına sahipler. Ancak bu belgelere nasıl ulaşacakları ve haklı olduklarını nasıl kanıtlayacakları konusunda ise bizi bu düzenlemeleri yapanlar bilgilendirsinler diye düşünüyorum.

 

Yazımı sonlandırırken küçük bir anekdot; zarara uğrayan herkes bu zarardan sorumlu kişiler yada kuruluşlar hakkında dava açma hakkına sahiptirler. 

 

31 Temmuz 2008

 

Hüseyin İrfan FIRAT

Personel ve İnsan kaynakları Yönetimi Danışmanı

hifirat@insangucu.com.tr 

 

30 Temmuz 2008 Çarşamba

PORTÖR UYGULAMALARI

 • Portör uygulamaları hangi mevzuata göre yapılmaktadır?

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

 • Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri nelerdir?

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

 • Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
 • Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
 • Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 • Portör Muayenesini nerede olabilirim?

Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından , İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip , gerek gördüğü taktirde portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

 • Portör Muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini nerede yaptırabilirim?
 • Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlar
  • Halk Sağlığı Laboratuvarları (Akciğer Grafisi hariç)
  • İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü (Akciğer Grafisi hariç)
  • Devlet Hastaneleri
  • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
  • Belediye Laboratuvarları
  • Verem Savaş Dispanserleri (yalnız Akciğer Grafisi )
 • Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar
  • Bakanlığımızdan ruhsatlı özel sağlık kuruluşları
  • Bakanlığımızdan ruhsatlı özel hastaneler
  • Bakanlığımızdan ruhsatlı özel radyoloji laboratuvarları
  • Bakanlığımızdan ruhsatlı tıbbi tahlil laboratuvarları
 • Sağlık Muayene Kartları ile ilgili uygulama nedir?
  • Sağlık Muayene Kartları kişiye özel kartlar olup, ilgili bölümlerin ( adı, soyadı, işyeri adı v.b.) doldurulması ve fotografların yapıştırılması zorunludur.
  • Personelin eski Sağlık Muayene kartlarının ilgili bölümlerinden(Gaita kültürü, burun-boğaz kültürü, gaitada parazit, akciğer grafisi ve fiziki muayene) en az birinin tamamen dolmuş olması halinde yenisi verilir.
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarda (özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) yaptırılan laboratuvar tetkiklerinin onaylanma yetkisi, bu kurum ve kuruluşların(özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlığında olup Sağlık Muayene Kartları da onaylamayı yapan İlçe Sağlık Grup Başkanlığından temin edilmektedir. Onaylama Sağlı Grup Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır.Onaylamaya, iki nüshalı analiz raporu ve mevcut sağlık muayene kartları ile birlikte gidilmelidir.
  • Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan laboratuvar tetkiklerinin Sağlık Muayene kartlarına işlenmesi ve kart temini işletmenin bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları tarafından; Halk Sağlığı Laboratuvarlarına bizzat başvuru yapılarak analizlerin yaptırılması halinde laboratuvar tetkiklerinin Sağlık Muayene kartlarına işlenmesi ve kart temini Halk Sağlığı Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Laboratuvar sonuçlarının Sağlık Muayene Kartlarına işlenmesi için kart sahibi, işletme sahibi, sorumlu müdür, işyeri hekimi veya analizleri yapan özel sağlık kuruluşunun yetkilendirdiği personel onaylama merciine başvurabilir.
  • Onaylama yalnızca Sağlık Müdürlüğü'ne ait Sağlık Muayene Kartlarına yapılmaktadır.
 • Portör muayenesine esas lab. tetkiklerinin yaklaşık maliyeti nedir?
  • Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2007/62 sayılı "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması" konulu genelgesinde" Bakanlığımız birinci basamka hekimleri tarafından istenmesi şartıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarları, portör tetkikleri için kişilerden bir ücret talep etmeyecek " denilmektedir.
   Bu doğrultuda bahse konu portör tetkikleri birinci basamak hekim isteği ile gelen kişiler için yukarıda belirtilen kurumlarda üçretsiz olarak yapılacak, aksi taktirde verilen hizmetlerin yılı tedavi giderleri resmi fiyat tarifesinde yer alan karşılıklar esas alınarak üçret alınacaktır. 2007 yılı için 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ( Sıra No:8 )'nde belirtilen üçretler geçerlidir.
   Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar ise ,tebliğde geçen üçretten daha az üçret alamazlar.

 

Kaynak : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sitesi

 

 

Key ödemelerini aşağıdaki linkten sorun yaşamadın sorgulayabilirsiniz.

29 Temmuz 2008 Salı

keyodemeleri.com tıkandı

keyodemeleri.com tıkandı, ilk gün paraya kavuşmak isteyen zorlandı

 

 

Ceyhun KUBURLU

 

 

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabında birikimi bulunan 8.5 milyon hak sahibine dünden itibaren ödeme yapılmaya başlandı. Hesaba ilişkin bilgi alınabilecek tek adres olan www.keyodemeleri.com sitesi gün boyu açılmadı. Ödemelerin, kimlik numarasının son 2 hanesine göre yapıldığına dikkat etmeyen hak sahipleri şubelere koşunca, izdiham yaşandı.

VATANDAŞI ev sahibi yapmak için 1987-1995 yılları arasında yapılan kesintinin, 13 yıl sonra dün geri ödenmeye başlandı. Ancak 8.5 milyon hak sahibini ilgilendiren Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabı ile ilgili bilgilere erişilememesi, ilk günün sıkıntılı geçmesine yol açtı. Resmi Gazete’de yayımlanan listelere www.keyodemeleri.com adresinden bakılacağı açıklanmasına karşın, bu internet sitesine erişim mümkün olmadı. Hak sahiplerine ödemelerin, oluşturulan takvim uyarınca kademeli biçimde yapılması nedeniyle, dün sadece vatandaşlık numarasının sonu 00-08 arasında olan hak sahiplerinin dün KEY paralarını alması gerekiyordu. Ancak bu uygulamadan habersiz olan çok sayıda vatandaş, parasını almak için şubelere gidince, izdiham yaşandı. Bir de bunlara hesabına para yatıp yapmadığını görmek isteyen Ziraat Bankası müşterileri de eklenince, banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Hesaplara ulaşılamadı

Aylardır, KEY ödemelerinin başlayacağı bugünü bekleyen hak sahiplerinin, en çok merak ettiği eline ne kadar para geçeceğiydi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, daha önceden 1 YTL’lik alacaklar bulunduğunu açıklasa da, hak sahipleri ’en az bin YTL alırım’ umuduyla ilk gün hem interneti, hem de banka şubelerini kitledi. Bankaya gitmeden önce, ne kadar para alacağını internetten öğrenmek isteyenler, dün bütün gün boşuna uğraş verdi. İlgili yasa gereği ödeme miktarını ve zamanının www.keyodemeleri.com adresli internet sitesinden TC Kimlik Numaraları ve Sosyal Güvenlik Numaraları ile öğrenebilecek olan KEY hak sahipleri, bir türlü siteye giremedi. Listenin yayımlandığı internet sitesi aşırı yoğunluk yüzünden kitlendi.

Yoğunluk 2 gün sürer

www.keyodemeleri.com adlı sitenin normalde sabah saatlerinden itibaren yayında olması gerekirken, sayfayı tıklayanları ’sayfa görüntülenemiyor’ yazısı karşıladı. Yetkililer, siteye en fazla 4 bin kişinin aynı anda girebileceğini belirtirken, bu durumun, bilgisayarların kapasitesi veya hızıyla ilgili olmadığını belirttiler. Yoğunluğun 2 gün sürmesini beklediklerini ifade eden yetkililer, hak sahibi vatandaşların bu listelere veya Resmi Gazete’ye bakmasına gerek olmadığını vurguladılar. Zaten listelerin yer aldığı mükerrer sayının her biri 2 bin sayfa 80 ciltten oluşması da bunun pek mantıklı olmadığını gösteriyor.

Kuyruk gün boyu sürdü

Bütün gün internet sitesine girmeye çalışarak vakit kaybetmek istemeyen, buna imkanı da olmayan yüzlerce hak sahibi ise direkt Ziraat Bankası şubelerine gitti. Gişe önlerince uzun bekleyişten sonra, parasına kavuşanlar sadece, kimlik numarası 00 ile 08 arasında olanlar oldu. Günü olmadığı için bankaya gelenler, zaten eli boş döndü. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunarlar için bir gün koşulu yoktu, ancak en büyük eziyeti de onlar çekti.

6 saatte 166 milyon YTL dağıttı

ZİRAAT Bankası dün saat 15:30 itibariyle 282 bin kişiye 166 milyon YTL ödedi. Bunun 70 binini ATM’den yapılan ödemeler oluşturdu. Genellikle ödemelerde fazla yoğunluk yaşanmadığını belirten yetkililer, yoğunluğun daha çok, internetten listelere giremeyen vatandaşın, şubelere gidip ne kadar alacağını öğrenmek istemesinden kaynaklandığını anlattı.

Sinirlenen hak sahibi 1 YTL’yi bile bırakmadı

ZİRAAT Bankası şubeleri önündeki bekleyiş, sıcak havanında etkisiyle zaman zaman gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Görevlilerin kendilerine yardım etmeyişinden şikayet eden vatandaşlar, paralarını alamadıklarından yakındı. Bazı hak sahipleri uzun uğraşların sonunda hesabında sadece 1 YTL olduğunu öğrendi. Bu duruma sinirlenen bazı hak sahiplerini 1 YTL’sini bile hesapta bırakmadı.

Takvimi kaçıran 8 Ağustos’tan sonra alacak

HAK sahiplerine ödemeler, 8 Ağustos’ta kadar, kimlik numarasının son 2 hanesine göre yapılacak. Bu takvimi kaçıranlar, parasını 8 Ağustos’tan sonra alabilecek. Kimlik numarasının son iki rakamı 20-28 olanlara 30 Temmuz, 30-38 olanlara 31 Temmuz, 40-48 olanlara 1 Ağustos, 50-58 olanlara 4 Ağustos, 60-68 olanlara 5 Ağustos, 70-78 olanlara 6 Ağustos, 80-88 olanlara 7 Ağustos, 90-98 olanlara ise 8 Ağustos’ta ödeme yapılacak. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunanlar ise ödeme takvimini beklemeden itibaren istediği zamanda parasını alabilecek.

İtirazı olan 3 ay içinde başvuracak

KİMLİK numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimlerin yer almaması, Sosyal güvenlik numarası ile yapılan sorgulamada kimlik numarasının bulunmaması yada KEY hak sahibi olduğunun ve ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi halinde 3 ay içinde itiraz başvurusu yapılabilecek. Öncelikle o dönemde çalışılmış olan kuruma, bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat edilebilecek. Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına dayanılarak yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümü aslen/vekaleten birlikte başvuracak veya miras ortaklığına temsilci atanabilecek. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne ilişkin mahkeme kararının sunulması durumunda ise hisse oranında ödeme yapılacak. Vekaletname ile yapılacak ödemelerde, genel vekaletnameye istinaden ödeme yapılabilecek. Ancak, ibraz edilecek genel vekaletnamede vekilin bankadan para çekme yetkisi bulunacak. 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine’ye kalacak.

Key parası alan önemli isimler

DÜN bazı internet sitelerinde yayınlanan KEY listesi pek çok kişinin alacağını öğrenmesini sağladı. Milyonlarca isim arasından yaptığımız araştırmada Türkiye’nin önemli isimlerine de rastladık. KEY ödemelerinden yararlanacak bazı önemli isimler ve alacakları para şöyle:

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un alacağı KEY parası 1332 YTL.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün alacağı KEY tutarı ise 1275 YTL.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko 1191 YTL alacaklı görünüyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın KEY parasının toplam tutarı ise 1380 YTL.

Sanatçı Hülya Avşar da KEY parası alack. Avşar’ın isminin yanında ödenecek tutar 97.54 YTL görünüyor.

Listede Türkiye’nin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Hakan Şükür de bulunuyor. Şükür’ün alacağı 82.41 YTL olarak görünüyor.

 

28 Temmuz 2008 Pazartesi

KEY, bu da NEY

KEY, bu da NEY

28 Temmuz 2008

 

 

 

 

KEY listeleri açıklandı. Yüzbinlerce çalışan, emekli kadın listede adını bulamadı. Çünkü 1987-1995 yılları arasında evli olarak çalışan kadınlara KEY ödemesi yapılmayacak. Hürriyet Gazetesi yazaı Şükrü Kızılot bu konuyu günler öncesinden gündeme getirmişti. İşte Kızılot'un 24 Temmuz'daki o önemli yazısı.

 KEY, bu da NEY

TELEFONDAKİ ses, kızgın bir ses tonuyla soruyordu:

Nedir bu KEY rezaleti? Öyle sinirlendim ki sabaha kadar uyuyamadım.

Ardından, soru sormama bile fırsat bırakmadan devam etti: 

Adıma 6 yıl süre ile konut edindirme yardımı yapıldı. Altıncı yılda evlendim. Yasa "evlenme halinde yardım aile reisi eşe yapılır" dediği için, bana yapılan yardım durduruldu. O ana kadar yapılan yardım da eşimin konut edindirme yardımı ile birleştirildi.
 
SEVGİLİSİYLE ZİYAFET


Dayanamayıp müdahale ettim; 

Peki ama bu anlattığınızda sinirlenecek bir durum yok. İlgili yasa ve yönetmelik böyle... Ayrıca ne sakıncası var ki?

- Olmaz olur mu!.. İki yıl önce boşandık. Şimdi benim KEY ödemelerini, eski eşime yapacaklarmış. O da geçenlerde haber göndermiş. Bana ait Konut Edindirme Yardımını alıp, genç sevgilisiyle birlikte, kendilerine Boğaz’da güzel bir ziyafet verecek, şampanya patlatacakmış. Bu ne biçim iş, benim paramı niye eski kocama veriyorlar? Beni deli edecekler! Boşanmış kadınların KEY’lerini eski kocaları yerine hiç değilse bir hayır kurumuna versinler.

Evet... "KEY bu da NEY?" diye sormamızın nedeni bu...

Şu anda onbinlerce hatta yüzbinlerce kadın bu durumda.

YENİ KARISI

Bu arada, Konut Edindirme Yardımı, kocası ile birleştirilen kadının, boşanması ile ilgili bir başka ilginç durum daha var.

Kadının kocası, ikinci kez evlenmiş ve daha sonra ölmüşse, eski karısının KEY’lerini, yeni karısı alacak.

Fıkra gibi bir şey!..

Konut Edindirme Yardımı’nın (KEY), boşanan kadınlara yapılmayacak olması, İzmir Milletvekili Dr. Canan Arıtman’ı da çıldırttı. Arıtman, KEY ödemelerine ilişkin görüşmeler sürerken, TBMM’ye bir önerge vererek KEY’in hak sahiplerine iadesinde, evlilik birlikteliğinde eşlere eşit olarak, boşanma halinde de boşanma tarihleri göz önünde bulundurularak, evlilik birlikteliğinin devam ettiği süre değerlendirilip, orantı kurularak eşlere iade edilmesini istedi. Önerge AKP’in oylarıyla reddedildi. Arıtman, AKP’li milletvekillerine "Siz de bir kadından doğdunuz, bir kadınla evlisiniz ve belki de bir kız çocuğunuz var. Hiç onların haklarını korumak aklınıza gelmiyor mu? Bu ne biçim erkek egemen bakış açısıdır, bu ne biçim eşitliktir" diyerek tepkisini gösterdi ama değişen bir şey olmadı.

Oysa, önerge doğrultusunda bir düzenleme yapılabilirdi. Sorun da çözümlenmiş olurdu.

KEY’Fİ CEZA

1987-1995 arasında evli olarak çalışan kadınlara, ödeme yok. Halen evli olarak işe devam edenlerin KEY’lerini kocaları alacak ve birlikte harcayacaklar ama boşanan kadına tek kuruş dahi para ödenmeyecek.

Medeni Kanun’da 2001 yılında yapılan değişiklikle, aile reisi tanımı değiştirildi. Aile birlikteliğinin temsilinde kadın-erkek, yasa karşısında fiilen eşit oldu. Yasada yer alan "ailenin reisi erkektir" kavramı kalktı.

1998 yılında da Gelir Vergisi Kanunu’nu değişmiş, "Aile Reisi Beyanı" kaldırılmak suretiyle kadının, vergiye tabi gelirinin, ayrıca beyan edilmesine olanak sağlanmıştı.

Belli ki değişmeyen bir şey kalmış; O KAFA.

 

 

Key Ödemeni Hemen Öğren

Key Ödemeleri-Resmi Gazete Ciltlerine Göre Başlangıç ve Bitiş İsimleri

www.keyodemeleri.com çöktüğü için şu an öğrenmenin tek yolu Resmi
Gazete ancak resmi gazetenin olduğu sayfada açılmamaya başladı o
yüzden tüm listeleri başka bir siteye attım sorunsuzca ve hızlıca
indirebilirsiniz

NOT: Bazı kişilerin TC Kimlik numaraları yok sadece Sosyal Güvenlik
Numaraları var. Türkçe harfler nedeniyle bazı isimler düzgün çıkmamış
(ve içinde rakam içeren) olabilir ayrıca 80. ciltin son kısmında
rakamia başlayan (tahminimce OCR yazılımı nedeniyle) birkaç isim var.

(linki adres çubuğuna kopyalayarak rapidshareden indirin-linkin
üzerindeki isimler listenin başı ve sonundaki kişilerin isimleridir.)

A RIFAT AKKAYA-ABDULSELAM YILDIZ

http://rapidshare.com/files/132905947/C__304_LT-1.pdf

ABDULSELAM YILDIZ-ADNAN SACLI

http://rapidshare.com/files/132906581/C__304_LT-2.pdf

ADNAN SAÇAK-AHMET ERYILMAZ

http://rapidshare.com/files/132906979/C__304_LT-3.pdf

AHMET ERYILMAZ-AHMET SULAR

http://rapidshare.com/files/132907253/C__304_LT-4.pdf

AHMET SULAR-ALI CANDAR

http://rapidshare.com/files/132907867/C__304_LT-5.pdf

ALI CANDAR-ALi AKSU

http://rapidshare.com/files/132917491/C__304_LT-6.pdf

ALİ AKSU-ALİ RIZA ÜNAL

http://rapidshare.com/files/132908401/C__304_LT-7.pdf

ALİ RIZA ÜNAL-ASIM İNAN

http://rapidshare.com/files/132908666/C__304_LT-8.pdf

ASIM iNAN-AYHAN NAMLI

http://rapidshare.com/files/132908981/C__304_LT-9.pdf

AYHAN NAMLI-AYSE ZEYNEP ÖGEL

http://rapidshare.com/files/132917755/C__304_LT-10.pdf

AYSE ZEYNEP SABUNCU-BAYRAM DOGAN

http://rapidshare.com/files/132917744/C__304_LT-11.pdf

BAYRAM DOGAN-BEYZAR TASKÖPRÜ

http://rapidshare.com/files/132924404/C__304_LT-12.pdf

BEYZAT AKDEMIR-CAFER DÖNERTAS

http://rapidshare.com/files/132927382/C__304_LT-13.pdf

CAFER DÖNERTAS-CEMAL ÖZYAY

http://rapidshare.com/files/132927681/C__304_LT-14.pdf

CEMAL ÖZYILDIZ-CEYDA ER CERRAHOGLU

http://rapidshare.com/files/132927643/C__304_LT-15.pdf

CEYDA ERCAN-DİLEK ERİK

http://rapidshare.com/files/132927705/C__304_LT-16.pdf

DİLEK ERİKAN-EFRAHIM YENILMEZ

http://rapidshare.com/files/132927655/C__304_LT-17.pdf

EFRAHIM YESILYURT-EMİNE UGUZ

http://rapidshare.com/files/132927803/C__304_LT-18.pdf

EMİNE UGUZ-ERDOGAN DANIS

http://rapidshare.com/files/132928174/C_LT-19.pdf

ERDOGAN DANIS-ESAT BUCAK

http://rapidshare.com/files/132928357/C_LT-20.pdf

ESAT BUCUKA-FATIH GOGBULUT

http://rapidshare.com/files/132928514/C_LT-21.pdf

FATIH GOGUSGEREN-FERHAT AVCI

http://rapidshare.com/files/132928697/C_LT-22.pdf

FERHAT AVCI-FİKRİYE ÖZCAN

http://rapidshare.com/files/132928820/C_LT-23.pdf

FİKRİYE ÖZCAN KARABULUT-GULTEN KARAOSMANOGLU

http://rapidshare.com/files/132929001/C_LT-24.pdf

GULTEN KARAPINAR DINGIL-HABİBE GÖKSÜN

http://rapidshare.com/files/132929167/C_LT-25.pdf

HABİBE GÖKTEKİN-HALIL UCAR

http://rapidshare.com/files/132929314/C_LT-26.pdf

HALIL UCAR-HAMIT YIGITER

http://rapidshare.com/files/132929494/C_LT-27.pdf

HAMIT YILDIRAN-HASAN DERNEKBASI

http://rapidshare.com/files/132929640/C_LT-28.pdf

HASAN DERNEKBASI-HASAN TÜRKÖZ

http://rapidshare.com/files/132929764/C_LT-29.pdf

HASAN TÜRKÖZ-HAYRETTIN OZYURT

http://rapidshare.com/files/132930640/C_LT-30.pdf

HAYRETTIN OZYURT-HULYA POLAT

http://rapidshare.com/files/132930769/C_LT-31.pdf

HULYA POLAT-HÜMMET KILIÇ

http://rapidshare.com/files/132930899/C_LT-32.pdf

HÜMMET KILIÇ-HÜSMEN ALKAN

http://rapidshare.com/files/132931025/C_LT-33.pdf

HÜSMEN ALTIN-IMDAT UCAR

http://rapidshare.com/files/132931160/C_LT-34.pdf

IMDAT UCAR-iBRAHiM AN1L

http://rapidshare.com/files/132931315/C_LT-35.pdf

İBRAHİM APAK-İLKER ERDOGAN

http://rapidshare.com/files/132931469/C_LT-36.pdf

İLKER ERDOGAN-İSMAİL SASMAZ

http://rapidshare.com/files/132931612/C_LT-37.pdf

iSMAiL SASMAZ-KAMIL AGIRBAS

http://rapidshare.com/files/132931771/C_LT-38.pdf

KAMIL AGIRBAS-KEMAL SAGKOL

http://rapidshare.com/files/132931943/C_LT-39.pdf

KEMAL SAGLAM-LEYLA EKIZGELI

http://rapidshare.com/files/132932090/C_LT-40.pdf

LEYLA EKİCİ-MAKBULE KAVAK

http://rapidshare.com/files/132932258/C_LT-41.pdf

MAKBULE KAVAKL1-MEHMET BAL

http://rapidshare.com/files/132932413/C_LT-42.pdf

MEHMET BAL-MEHMET ESENLEKCI

http://rapidshare.com/files/132932581/C_LT-43.pdf

MEHMET ESENLI-MEHMET MERDANE

http://rapidshare.com/files/132932775/C_LT-44.pdf

MEHMET MERDANOGLU-MEHMET TOPRAK

http://rapidshare.com/files/132932900/C_LT-45.pdf

MEHMET TOPRAK-MERAL GOZUBUYUK

http://rapidshare.com/files/132933053/C_LT-46.pdf

MERAL GOZUKAN-MEVLÜT KOLO

http://rapidshare.com/files/132933217/C_LT-47.pdf

MEVLÜT KOLSUZ-MUHITTIN TOPCU

http://rapidshare.com/files/132933355/C_LT-48.pdf

MUHITTIN TOPCU-MURAT YILDIRIM

http://rapidshare.com/files/132933481/C_LT-49.pdf

MURAT YILDIRIM-MUSTAFA CEVIK

http://rapidshare.com/files/132933620/C_LT-50.pdf

MUSTAFA CEVIK-MUSTAFA KIYAK

http://rapidshare.com/files/132933767/C_LT-51.pdf

MUSTAFA KIYAK-MUSTAFA YAVAS

http://rapidshare.com/files/132933894/C_LT-52.pdf

MUSTAFA YAVAS-NADIYE SAYICI

http://rapidshare.com/files/132934055/C_LT-53.pdf

NADIYE SELVI-NECATİ EVRENDİREK

http://rapidshare.com/files/132934269/C_LT-54.pdf

NECATİ EVRENDİREK-NESRİN SIRAÇ

http://rapidshare.com/files/132934420/C_LT-55.pdf

NESRiN SIRMALI-NiYAZi KAYA

http://rapidshare.com/files/132934621/C_LT-56.pdf

NİYAZİ KAYA-NURSEL ATES

http://rapidshare.com/files/132934782/C_LT-57.pdf

NURSEL ATES-ORHAN GÜÇLÜ

http://rapidshare.com/files/132934939/C_LT-58.pdf

ORHAN GÜÇLÜ-OSMAN TOKGOZ

http://rapidshare.com/files/132935126/C_LT-59.pdf

OSMAN TOKGOZ-ÖZKAN KORUYUCU

http://rapidshare.com/files/132935298/C_LT-60.pdf

ÖZKAN KOSARYILMAZ-RAMAZAN KÖROGLU

http://rapidshare.com/files/132935439/C_LT-61.pdf

RAMAZAN KÖROGLU-RECEP YAVUZ

http://rapidshare.com/files/132935645/C_LT-62.pdf

RECEP YAVUZ-S ALBATROS AKKAYA

http://rapidshare.com/files/132935796/C_LT-63.pdf

S. ALEV TOPUZOGLU-SAHAP DURGUN

http://rapidshare.com/files/132935954/C_LT-64.pdf

SAHAP DURMUS-SAMİ ÇAMLICA

http://rapidshare.com/files/132936182/C_LT-65.pdf

SAMİ ÇAMLIDAG-SELAHATTIN CUBUK

http://rapidshare.com/files/132936346/C_LT-66.pdf

SELAHATTIN CUBUK-SEMSIGUL CEPNIOGLU

http://rapidshare.com/files/132936513/C_LT-67.pdf

SEMSIGUL KAHREMAN-SEVIM AY

http://rapidshare.com/files/132936695/C_LT-68.pdf

SEVIM AY-SİNAN ÇELİK

http://rapidshare.com/files/132936834/C_LT-69.pdf

SİNAN ÇELİK-SÜLEYMAN ARAÇ

http://rapidshare.com/files/132936990/C_LT-70.pdf

SÜLEYMAN ARAÇ-SENOL YİGEN

http://rapidshare.com/files/132937136/C_LT-71.pdf

SENOL YiGEN-TAMER MANTICI

http://rapidshare.com/files/132937298/C_LT-72.pdf

TAMER MARANGOZOGLU-TURGAY LALBEK

http://rapidshare.com/files/132937459/C_LT-73.pdf

TURGAY LATINLER-ÜZEYİR SAHİN

http://rapidshare.com/files/132937636/C_LT-74.pdf

ÜZEYİR SAHİN-YAKUP ÖZYILMAZ

http://rapidshare.com/files/132937802/C_LT-75.pdf

YAKUP ÖZYILMAZ-YENER YIGIT

http://rapidshare.com/files/132937954/C_LT-76.pdf

YENER YIL-YUSUF DOGAN

http://rapidshare.com/files/132938100/C_LT-77.pdf

YUSUF DOGAN-ZEKERIYA TERZI

http://rapidshare.com/files/132938256/C_LT-78.pdf

ZEKERIYA TERZI-ZUMRUTE KAHRAMAN

http://rapidshare.com/files/132938426/C_LT-79.pdf

ZUMRUTE KILINC-Z.ZÜLAL KURTULUS

http://rapidshare.com/files/132938443/C_LT-80.pdf

 

26 Temmuz 2008 Cumartesi

Yeni Grup Tanıtımı

Ana sayfa

Bankalara Soyulmayın Grubu

 En son etkinlikler: 1 dosya, 3 ileti, 2 üye

 

 

 

Merhabalar,

 

Son yıllarda banka mağdurları, banka zedeler, kart mağdurları gibi tanımları çok duyar olduk. Bu grubun oluşturulmasındaki amaç, bu mağdurların bir araya gelerek yasalar çerçevesinde bankalara karşı bir hak arayışı mücadelesi yapmak, bankalarca bilinçsiz insanlarımızın hesaplarının istismar edilmesini önlemek, kredi kartı kullanıcıları ve diğer banka kartı kullanıcılarının, zor durumda kalıp kredi kullanan insanlarımızın yersiz yere banka masrafı, sigorta masrafı, dosya masrafı adlar altında istismar edilmelerini önlemek, insanlarımızı bilinçlendirmektir.

Bizler vatandaş olarak bankaların kuruluş amaçlarının; halkın yastık altındaki paralarını, birikimlerini saklamaları için onlar adına hesaplar açmak, güvence altına almak ve bu süreçe paraları kullanılmadıkları sürece değerlendirerek ekonomiye kazandırmak, bu paraları çeşitli alanlarda değerlendirerek kazanç sağlayarak bankaya ve müşterilerine kazanç sağlamak şeklinde biliyoruz.

Lütfen; yıllık kredi kartı  ücreti alan bankaların kredi kartlarını kullanmayınız, yıllık ve aylık hesap işletim ücreti adı altında hesaplarınızdan para çekilmesine engel olunuz, olamıyorsanız hesabınızı kapatınız, kredi çekerken kredi haricinde ödeyeceğiniz masrafları, sigorta giderlerini öğrenmeden ve diğer bankalar ile karşılaştırmadan kredi çekmeyiniz, unutmayınız ki bankalar sizin için hesap açıyor ise siz bankaya ortak olmuyorsunuz, bankalar mevduatlarınızı değerlendirme karşılığında paralarınızı güvence altına alıyor.

 

 

Gruba üye olmak için boş bir mail atın : bankazedeler-subscribe@googlegroups.com
Yazılarınızı bu adrese gönderin            : bankazedeler@googlegroups.com
Üyeliğinizi sonlandırın, mail atın           : bankazedeler-unsubscribe@googlegroups.com