21 Mayıs 2008 Çarşamba

SİGARA YASAĞI KANUNU

SİGARA YASAĞI KANUNU

“Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”

4207 sayılı Kanunun (07.11.1996) 5727 sayılı Kanun (03.01.2008) ile değişmiş hali (19.05.2008’de yürürlüğe girecek)

 

4207

NERELERDE YASAK

UYMAYAN

-LARA

UYGULAMAYANLARA

(Cezası / Yetkili Makam)

2/1-a,b

Konutlar hariç, Kamu alanları dahil tüm kapalı alanlarda

KK md.39

(62 YTL)

- (Kamu binalarında hariç olmak üzere) Yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından yazılı olarak uyarılır.

- Bu uyarı tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerini getirmeyenlere;

- Belediye sınırlarında =>

Belediye Encümeni tarafından,

- Belediye sınırları dışında =>

Mülki Amir tarafından,

500-5000 YTL.idari para cezası.

2/1-c

Taksiler dâhil tüm toplu taşıma araçlarında

2/1-ç

Dershanelerin, tüm Okul öncesi, ilk ve orta Öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

2/1-d

Özel hukuk kişilerine ait olan, lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi tüm eğlence hizmeti verilen yerlerde

(19.07.2009 ‘da yürürlüğe girecek)

2/3

Otellerde özel oda verilebilir.

2/4

Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat, eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde ve seyir yerlerinde

2/5

Tütün tüketimi için oluşturulan Mahsus alanlarda havalandırma tertibatı olmak zorundadır.

İSTİSNALAR

2/2-a

Huzurevi, akıl hastanesi ve cezaevinde

Mahsus alan oluşturulabilir. Bu alanlara çocuklar giremez.

2/2-b

Şehirlerarası veya Uluslararası Denizyolu araçlarının güvertelerinde

DİĞER ÖNLEMLER

3/1

Tütün ürünlerinin, her ne surette olursa olsun reklâm, tanıtım, kampanyası yapılamaz.

50.000-

250.000

YTL

TAPDK

cezaya karar vermeye yetkili.

3/3

Tütün firmalarının araçlarında tütün tanıtımı uygulaması olamaz.

3/4

Tütün firmaları, ürünlerini promosyon, hediye vb. şeklinde dağıtamazlar.

3/5

Basın yayın organlarında ilan, reklâm verilemez.

3/2

Tütün firmalarının alametleri takı, kıyafet veya aksesuar olarak taşınamaz.

KK md.39

(62 YTL)

3/6

Tüm TV yayınlarında tütün görüntülerine yer verilemez.

Yerel yayın için

1000-5000 YTL.

RTÜK

cezayı vermeye yetkili.

Bölgesel yayın için

5000-10.000 YTL.

Ulusal yayın için

50.000-100.000 YTL.

3/7

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde satışı yapılamaz.

1000 YTL.

Belediye sınırlarında =>Belediye Encümeni, Belediye sınırları dışında =>Genel Kolluk tarafından.

3/8

18 yaşından küçüklere satılamaz.

TCK md.194 (Sağlık için Tehlikeli madde temini-

6 aydan 1 yıla kadar hapis)

3/9

18 yaşından küçükler tütün satışında çalıştırılamaz.

Mahalli Mülki Amir tarafından her bir kişi için

1000 YTL.

3/10

Tek tek satılamaz.

250 YTL.

Belediye sınırlarında =>Belediye Zabıtası, Belediye sınırları dışında =>Genel Kolluk tarafından.

3/11

Otomatik makinelerle veya internetten satılamaz.

50.000-250.000 YTL

TAPDK cezaya karar vermeye yetkili.

3/12

İzmarit, paket vb atıklar çevreye atılamaz.

KK md.41

(23 YTL)

Belediye Zabıtası yetkili.

3/13

Tütün ürünleri çocukların doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde, ayrıca satış belgesi olmaksızın ve belgede belirtilen yerin dışında satılamaz.

Mahalli Mülki Amir tarafından her bir kişi için 1000 -10.000 YTL.

Belgesiz veya belgeli fakat yanlış yerde satılanlara el konur. Alındığı yer ispat edilemezse Mülkiyetinin Kamuya geçirilmesi kararı verilir.

3/14

Tütün ürünlerine benzer başka ürün üretilemez, satılamaz.

20.000- 100.000 YTL.

Belediye sınırlarında =>Belediye Encümeni

Belediye sınırları dışında =>

Mahalli Mülki Amir tarafından.

4/1

Yasak olan yerlerde, yasal düzenleme ve cezaları ile ilgili uyarılar; salonlarda 10 cm. punto ile, Toplu taşıma araçlarında 3 cm.lik puntolar ile görülebilecek yerlere asılır. Tütün tüketilebilecek alanlarda sağlık uyarıları asılır.

Mahalli Mülki Amir tarafından 1000 YTL.

4/2

Tütün satılabilecek yerlerde; “Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır.” Yazısı görülebilecek yere asılır.

4/3

Tütün ürünleri paketleri üzerindeki Uyarıcı yazıların olmak zorundadır.

Her biri için malın piyasa değeri kadar. Bu ceza da 250.000 YTL den az olamaz.

TAPDK

tarafından

4/4

4/3 deki bilgiler eksik, yanlış, aldatıcı olamaz.

4/6

Tütün firmaları, istenilen bilgileri 15 gün içinde Sağlık Bakanlığına ve TAPDK’ya vermek zorundadır.

50.000-100.000 YTL.

4/7

Tüm TV ve Radyolar ayda en az 90 dakika zararları konusunda yayın yapmak zorundadır. Yayınlar 08.00-22.00 saatleri arasında olmalıdır. Bunların da asgari 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmalıdır.

Yerel yayın için

1000-5000 YTL.

RTÜK

ceza vermeye yetkili.

Bölgesel yayın için

5000-10.000 YTL.

Ulusal yayın için

50.000-250.000 YTL.

Radyolar için 1/10 ceza uygulanır.

4/15

Bu kanunla kendilerine yüklenen görevlerini yapmayan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında CEZA HUKUKU sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları DİSİPLİN HÜKÜMLERİ uygulanır.

KABAHATLER KANUNU (KK)

 

Tütün mamullerinin tüketilmesi

MADDE 39.- (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.

(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.

(62 YTL./2008 yılı için)

 

Çevreyi kirletme

MADDE 41 .- (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.   ..

 (7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.

(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.

(23 YTL./2008 yılı için)

TAPDK  :  Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu.

 

Hiç yorum yok: