26 Mart 2008 Çarşamba

Milletin vekili ile aslının farkı


SON günlerde en çok tartışılan ve herkesi ilgilendiren iki konu var. Bunlar "sosyal güvenlik" ve "sağlık hizmetleri" ile ilgili...

Bu iki konuda, milletvekilleri yani milletin vekili ile milletin aslı arasındaki farkları biliyor musunuz?

Merak edenler için açıklayalım.

SAĞLIK HİZMETLERİ

1. Ödenecek Para:

a) Milletvekilleri:
Gaziler gibi yüzde 20’yi bulabilen "özel hastane farkını" ödemiyorlar. Bunun dışında, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde her vatandaştan alınan 2 YTL katkı payını bile ödemiyorlar.

b) Milletin Aslı: Özel hastaneye gittiğinde, yüzde 20’yi bulabilen "özel hastane farkı" ödeyecekler. Ayrıca 2 YTL katkı payını da ödüyorlar.

2. Emeklilere Sağlık Hizmetleri:

a) Milletvekilleri:
Emekli milletvekilleri ve ailesinin sağlık giderleri TBMM bütçesinden karşılanıyor. Özel hastanelerden yararlandıklarında, faturanın tamamını TBMM öder. Herhangi bir ad altında para ödemezler.

b) Milletin Aslı:
Emekliler ve ailesi, özel hastaneye gittiklerinde, yüzde 20’yi bulabilen "özel hastane farkı" ödeyecekler. Ayrıca kamu hastanelerinde de ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katkı payı, otelcilik hizmeti ve öğretim üyesi farkı ödeyecek.

3. Diş Tedavisinde İmplant Bedeli:

a) Milletvekilleri: Emeklileri de dahil, diş tedavisindeki implant bedelinin tamamı, TBMM’ce karşılanıyor.

b) Milletin Aslı:
Bırakınız tamamını, 1 YTL’si dahi ödenmiyor.

EMEKLİLİK

1. Emekli Aylığı Tutarı:

a) Milletvekilleri:
Ayda 4.219 YTL emekli aylığı alıyorlar.

b) Milletin Aslı: Bu tutarda bir emekli aylığı hayal...

2. Çalışırken Emekli Aylığı Alabilme:

a) Milletvekilleri: Milletvekilliği görevi sürerken, milletvekili olarak ücret ve ayrıca emekli aylığını aynı anda alabiliyorlar. Bu arada, milletvekilliğinde 2 yılı dolduranlar, emeklilikle ilgili diğer koşulları taşıyorlarsa, "milletvekili emeklisi" olup, aynı anda, hem milletvekili maaşı hem de milletvekili emekli aylığı alabiliyorlar.

b) Milletin Aslı:
Kamuda çalışanlar, hizmet süreleri 40 yıl bile olsa, hem ücret hem de emekli aylığı alamıyorlar. Çalışırken ücret, emekli olduklarında da emekli aylığı alabiliyorlar.

"Milletin aslına dayak, vekiline kıyak gibi bir şey. Peki niye böyle?" diye soranlara;

Anayasamızın 86/2. maddesinde, bu konuda özel bir hüküm yer alıyor. Birlikte okuyalım:

"TBMM üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine TC Emekli Sandığı tarafından bağlanan, emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez."

Evet... Yanlış okumadınız; yasaya değil, Anayasa’ya özel bir hüküm konulmuş!

3. Çalışan Emekliler:

a) Milletvekilleri:
Emekli milletvekilleri, herhangi bir işte çalıştıklarında, "Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP)" ödemezler.

b) Milletin Aslı: Emekli olarak çalıştıklarında, SGDP öderler.

BORÇLANMA

1. Milletvekilleri:
15 yıla kadar, geriye dönük borçlanıp, kolay emekli olabiliyorlar.

2. Milletin Aslı: Bırakınız 15 yılı, bir gün dahi geriye dönük borçlanamıyorlar.

Şimdi, "Milletin aslına tanınmayan bu haklar, vekiline niçin sağlanmış?" diye soranlar olabilir.

Haklısınız... Ancak bu sorunun muhatabı biz değiliz; vekillerinize sormanız gerekiyor...

Şükrü KIZILOT

 skizilot@yaklasim.com

Hiç yorum yok: