14 Mart 2008 Cuma

AGİ-Personel Duyuru ve Taahhütname Örneği

DUYURU

 

 

 

5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 01.01.2008 tarihinden itibaren, “özel gider indirimi” yerine “AGI-Asgari Geçim İndirimi” uygulamasına geçilecektir.

 

Tüm personelimizin ......./......../2008  tarihine kadar;

 

Ekteki “Aile Durumu Bildirimi”ni doldurmaları,

Bu bildirimle beraber gelecek “Taahhütname”yi imzalamaları gerekmektedir.

 

Personelimizin dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

” tanımı; aralarında YASAL evlilik bağı bulunan kişileri kapsar.

Çocuk” tanımı; personelle birlikte oturan ya da personel tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana ya da babasını kaybetmiş torunlardan personelle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını ya da tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları) ifade eder.

Birden çok işverenden ücret geliri elde eden personel, bildirimini en yüksek ücreti aldığı işverene yapacaktır.

Aile Durumu Bildirimindeki tüm değişikler (evlenme, boşanma, doğum, ölüm gibi) 1 ay içerisinde Personel Servisine bildirilecektir.

“Ücret(maaş)” dışında geliri(emekli maaşı, serbest meslek kazancı gibi) olan eşler de “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilecektir.

Eşlerin her ikisinin de ücretli olarak çalıştığı durumlarda; çocuklar kimin üzerinden bakılıyorsa onun bildirimine yazılacaktır.

Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan personel, mahkeme ilamının onaylı bir örneğini bildirime ekleyecektir.

Yanlış yapılan ya da zamanında yapılmayan bildirimler nedeniyle oluşacak vergi cezalarından, ilgili kanun gereği, bildirimde bulunan personel sorumlu olup, bu personel hakkında vergi ve iş kanunlarına göre işlem yapılması zorunluluğu doğacaktır.

 

Belgelerin süresinde teslim edilmemesi; asgari geçim indirimin ücretlere yansımamasına neden olacağından ve kanunen geriye dönük uygulama yapma şansı olmadığından tüm personelin konuya dikkat etmesini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

 

 

 

...........................................

Personel İşleri Bölümüne

İstanbul

 

 

Konu: Asgari Geçim İndirimi Aile Durumu Bildirimi

 

 

…………………………………………………. SSK sicil numarası ile şirketinizde çalışmaktayım.

 

 

 

Asgari Geçim İndiriminden faydalanabilmek için vermiş olduğum, Aile Durumu Bildirim formundaki bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda, bu değişiklikleri 1 ay içinde bildireceğimi taahhüt eder, beyan ettiğim bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan her türlü cezai yaptırımı ve bu durumun iş aktimin işverence haklı nedenle feshine neden olacağını peşinen kabul ederim.

 

 

 

 

 

Ad Soyad

 

Tarih ve İmza

 

 

 

 

Hiç yorum yok: