29 Şubat 2008 Cuma

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI VE CEZALARI

 

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI VE CEZALARINDA YENİ DÖNEM

 

Giriş

 

23.01.2008 tarihinde T.B.B.M’de kabul edilen 5728 Sayılı Kanun 08.02.2008 tarihli 26781 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile Vergi Usul Kanunu açısından önemli değişiklikler yapılarak kaçakçılık suçları anlamında cezalarda ağırlaştırma söz konusu olmuştur.   

 

Yapılan Değişiklikler;

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan kaçakçılık suçları ve cezaları tekrar sınıflandırılarak üçlü bir sınıflandırma yapılmıştır. (5728 Md. 276).

 

Yeni düzenleme ile VUK'nun 359'uncu maddesinin (a) fıkrası suç fiilleri bakımından aynen korunmaktadır. Ancak, söz konusu fiillere uygulanacak cezaların alt sınırı arttırılmaktadır.

 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ya da kullanmak, defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek gibi fiillerin yer aldığı bu fıkradaki "altı aydan üç yıla" ifadesi "bir yıldan üç yıla" kadar hapis cezasına hükmolunur şeklinde değiştirilmektedir. Bu düzenleme ile cezanın alt sınırının bir yıl olarak belirlenmektedir.  Daha önceki düzenlemede yer alan söz konusu cezanın paraya çevrilme hükümleri çıkarılarak Türk Ceza Kanunu’nun hükümlerinin dikkate alınacağı belirtilmektedir.

 

Önemli bir değişiklik ise V.U.K.’nun 359. maddenin b fıkrasında gerçekleştirilmektedir. Bu fıkra ile tanımlanan suçlar açısından

 

“(Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.)” yer alan suçlar açısından (18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılma hükmü 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak değiştirilmektedir. Cezanın alt sınırı 3 yıl olarak belirlenmek suretiyle uygulanacak cezanın paraya çevrilmesinin önüne geçilmektedir. Böylece tanımlanış fiileri işleyenler hapis cezası ile çarptırılacak olup, bu cezaların paraya çevrilmesi mümkün olmayacaktır.

 

Kanunla 3. bir bent olarak “Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Hükmü eklenmiştir.  

 

Sonuç

 

Vergisel anlamda kaçakçılık suçlarına uygulanacak cezalar açısından bir artırım söz konusudur. Türk Ceza Kanun ile Vergi Usul Kanunu arasında uyum sağlamak amacıyla çıkartılan 5728 Sayılı Kanun bir uyum kanunu özelliği göstermektedir.

 

Kanun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle bu tarihten sonra işlenecek suçlar için daha ağır bir yaptırımla karşılaşacak olup, Türk Ceza Kanunu ile uyum anlamında belirlenmiş hükümler geçerli olacaktır.

 

Kaynakça

 

- 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

 

22 Şubat 2008

 

Yasemin Taşkın

Doktora Öğrencisi       

yasmintaskin@gmail.com

 

 

 

Hiç yorum yok: