9 Ocak 2008 Çarşamba

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI

ÖRNEKLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI

 

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, “Ücretlilerde Vergi İndirimini” düzenleyen mükerrer 121 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 32 inci maddesi ise yeniden düzenlenerek çalışanların elde ettikleri ücret gelirlerine uygulanmak üzere Asgari Geçim İndirimi uygulaması getirilmiştir.

 

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

 

1. Çalışanın medeni hali ve aile durumu dikkate alınarak belirlenmiş indirim oranlarının yıllık brüt asgari ücrete uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır. 2008 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 608,40 YTL,yıllık brüt asgari ücret ise 608,40x12=7.300,80 YTL’dir.

 

2. Asgari Geçim İndirim uygulamasında eş; Ücretli ile arasında resmi evlilik bağı bulunan kişidir.

 

3. Asgari Geçim İndirim uygulamasında çocuk;Ücretli ile birlikte oturan veya onun tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler, ücretliyle birlikte oturan ana veya babasını kaybetmiş torunlar dahil) 18 yaşını veya eğitimine devam edenler için 25 yaşını doldurmamış kişidir.

 

4. Yıllık olarak hesaplanan Asgari Geçim İndirimi tutarının 12/1 ‘i ücretlinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

 

5. Asgari Geçim İndirim tutarı çalışanın ücretinden kesilecek gelir vergisi miktarından fazla olamaz.

 

6. Yıl içinde işyeri değiştiren ücretliler yeni işyerlerinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren Asgari Geçim İndirim uygulamasından yararlanacaklardır.

 

7. Yıl içinde yeni işe başlayanlar işe başladıkları aydan itibaren Asgari Geçim İndirim uygulamasından yararlanacaklardır.

 

8. Asgari Geçim İndirim uygulamasında ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle mahsup yapılacaktır.

 

9. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler Asgari Geçim İndirim uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

 

10. Asgari Geçim İndirimi Oranları: Çalışanın kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir.

 

Asgari Geçim İndirim Hesaplaması:

 

Örnek:-1

 

A şahsı Bekardır.

 

2008 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 7.300,80 YTL

 

(2008 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 608,40 YTL, yıllık brüt asgari ücret ise 608,40x12=7.300,80 YTL’dir.)

 

Asgari Geçim İndirim Oranı (Bekar/sadece kendisi için) %50

Asgari Geçim İndirim Matrahı (7.300,80 x % 50) 3.650,40 YTL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (3.650,40 x %15) 547,56 YTL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (547,56 : 12) 45,63 YTL

 

A şahsına 45,63 YTL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

 

Örnek:-2

 

A şahsı Evlidir. Eşinin herhangi bir geliri yoktur.10 yaşında 1 çocuğu vardır.

 

2008 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 7.300,80 YTL

 

(2008 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 608,40 YTL, yıllık brüt asgari ücret ise 608,40x12=7.300,80 YTL’dir.)

 

Asgari Geçim İndirim Oranı (kendisi için %50) %67,5

“ (geliri olmayan/çalışmayan eşi için %10)

“ (bir çocuk için % 7,5)

(Toplam:%67,5)

Asgari Geçim İndirim Matrahı (7.300,80 x % 67,5) 4.928,04 YTL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (4.928,04 x %15) 739,21 YTL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (739,21 : 12) 61,60 YTL

 

A şahsına 61,60 YTL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

 

Örnek:-3

 

A şahsı Evlidir. Eşi çalışmaktadır. 14 yaşında 1 çocuğu vardır.

 

2008 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 7.300,80 YTL

 

(2008 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 608,40 YTL, yıllık brüt asgari ücret ise 608,40x12=7.300,80 YTL’dir.)

 

Asgari Geçim İndirim Oranı (kendisi için %50) %57,5

“ (bir çocuk için % 7,5)

(Toplam:%57,5)

Asgari Geçim İndirim Matrahı (7.300,80 x % 57,5) 4.197,60 YTL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (4.197,60 x %15) 629,69 YTL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (629,69 : 12) 52,47 YTL

 

A şahsına 52,47 YTL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

 

Örnek:-4

 

A şahsı Evlidir. Eşinin herhangi bir geliri yoktur.8 ve 10 yaşında 2 çocuğu vardır.

 

2008 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 7.300,80 YTL

 

(2008 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 608,40 YTL, yıllık brüt asgari ücret ise 608,40x12=7.300,80 YTL’dir.)

 

Asgari Geçim İndirim Oranı (kendisi için %50) %75

“ (geliri olmayan/çalışmayan eşi için %10)

“ (birinci çocuk için % 7,5)

“ (ikinci çocuk için % 7,5)

(Toplam:%75)

Asgari Geçim İndirim Matrahı (7.300,80 x % 75) 5.475,60 YTL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (5.475,60 x %15) 821,34 YTL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (821,34 : 12) 68,44 YTL

 

A şahsına 68,44 YTL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

 

Örnek:-5

 

A şahsı Evlidir.Eşi çalışmaktadır.10 ve 14 yaşında 2 çocuğu vardır.

 

2008 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 7.300,80 YTL

 

(2008 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 608,40 YTL, yıllık brüt asgari ücret ise 608,40x12=7.300,80 YTL’dir.)

 

Asgari Geçim İndirim Oranı (kendisi için %50) %65

“ (birinci çocuk için % 7,5)

“ (ikinci çocuk için % 7,5)

(Toplam:%65)

Asgari Geçim İndirim Matrahı (7.300,80 x % 65) 4.745,52 YTL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (4.745,52 x %15) 711,82 YTL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (711,82 : 12) 59,31 YTL

 

A şahsına 59,31 YTL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

 

Örnek:-6

 

A şahsı Evlidir.Eşinin herhangi bir geliri yoktur.8,13,16 ve 20 yaşında 4 çocuğu vardır.20 yaşındaki çocuk üniversite öğrencisidir.

 

2008 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 7.300,80 YTL

 

(2008 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 608,40 YTL, yıllık brüt asgari ücret ise 608,40x12=7.300,80 YTL’dir.)

 

Asgari Geçim İndirim Oranı (kendisi için %50) %85

“ (geliri olmayan/çalışmayan eşi için %10)

“ (birinci çocuk için % 7,5)

“ (ikinci çocuk için % 7,5)

“ (üçüncü çocuk için % 5)

“ (dördüncü çocuk için % 5)

“ (Toplam:%85)

Asgari Geçim İndirim Matrahı (7.300,80 x % 85) 6.205,68 YTL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (6.205,68 x %15) 930,85 YTL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (930,85 : 12) 77,57 YTL

 

A şahsına 77,57 YTL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

 

Sonuç:

 

Alınan maaşın miktarına bakılmaksızın yıllık brüt asgari ücrete uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır.Diğer bir ifadeyle maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun asgari geçim indirimi için dikkate alınacak miktar 2008 yılı için 7.300,80 YTL’dir.

 

Yukarıdaki örnekten hareket edersek A şahsının 2008 yılı brüt gelirinin 30.000,40.000 veya 50.000 YTL olması asgari geçim indirim miktarını etkilemeyecektir.Önceki yıllarda uygulanan satış fişi-fatura ibrazlı vergi iade sistemine göre yüksek gelir elde edene iade edilen miktar çok daha yüksekti.

 

-----------------------------

(1) 04.04.2007 tarih, 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

07 Ocak 2008

 

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

Hiç yorum yok: