24 Nisan 2015 Cuma

01 MAYIS 2015 Tarihinden itibaren asgari geçim indirimi hesaplamaları değişti!

01 MAYIS 2015 Tarihinden itibaren asgari geçim indirimi hesaplamaları değişti!

  

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun  32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için  %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, üçüncü çocuk için %10,”  ibaresi eklenmiştir.  Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplamaları  yeniden hazırlanmıştır.

 

Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarına; (2015 Yılı İçin 1.201,50 TL)

- Mükellefin kendisi için % 50 si

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10 u

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 u

- Üçüncü Çocuk İçin % 10 (6645 Sayılı Kanunla eklendi) ve diğer çocuklar için % 5 i uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. (1)

- Eşi Çalışmayan 3 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

- Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.

- Eşi Çalışan 5 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

- Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.

EŞİ ÇALIŞMAYAN

(01 Mayıs 2015 - 31 Aralık 2015)

 

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ

108,14 TL

108,14 TL

 BİR ÇOCUK

121,65 TL

121,65 TL

 İKİ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 ÜÇ ÇOCUK (Eşi Çalışmayan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 DÖRT ÇOÇUK

162,20 TL

153,19 TL

 BEŞ ÇOCUK

171,21 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

180,23 TL

153,19 TL

  

EŞİ ÇALIŞAN

(01 Mayıs 2015 - 31 Aralık 2015)

 

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR   

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ 

90,11 TL

90,11 TL

 BİR ÇOCUK

103,63 TL

103,63 TL

 İKİ ÇOCUK

117,15 TL

117,15 TL

 ÜÇ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 DÖRT ÇOCUK

144,18 TL

144,18 TL

 BEŞ ÇOCUK (Eşi Çalışan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

162,20 TL

153,19 TL

  

24 Nisan 2015 / Kemal ÖZDEMİR / SMMM

 

23 Nisan 2015 Perşembe

Doğum izni değişikliği Resmi Gazete yayınlandı

23 Nisan 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29335

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6645 

Kabul Tarihi: 4/4/2015

MADDE 35 – 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“Mazeret izni

 

EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

 

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”